Loading...

Projekty

Nevýskumné projekty

2017-1-KS01-KA107-03526 (Program celoživotného vzdelávania)

SAAIC - ERASMUS: Mobilita študentov a pracovníkov vysokých škôl medzi krajinami programu

Riešiteľ: Bodnárová Libuša, MVDr.
Obdobie: 2017 – 2018

2017-1-KS01-KA103-035019 (Program celoživotného vzdelávania)

SAAIC - ERASMUS: Mobilita študentov a pracovníkov vysokých škôl medzi krajinami programu

Riešiteľ: Bodnárová Libuša, MVDr.
Obdobie: 2017 – 2019

3/2017/VPC/JH

Zdravotná kontrola a manažment zveri v rámci Štátnych lesov TANAP-u

Riešiteľ: prof. Ing. Juraj Ciberej, CSc.
Obdobie: 2016 – 2019

2016-1-KS01-KA103-022248 (Program celoživotného vzdelávania)

SAAIC - ERASMUS: Mobilita študentov a pracovníkov vysokých škôl medzi krajinami programu

Riešiteľ: Bodnárová Libuša, MVDr.
Obdobie: 2016 – 2018

LIFE13 NAT/SK/ 001272

Energia v krajine – elektrické vedenia a ochrana prioritných druhov vtákov v územiach NATURA 2000

Riešiteľ: MVDr. Soroka Jaroslav
Obdobie: 2014 – 2019