Loading...

Organizačná štruktúra

Klinika malých zvierat

Klinická činnosť

Klinická činnosť je zabezpečovaná pedagogickými a vedeckými pracovníkmi Kliniky malých zvierat. Klinická činnosť je zároveň súčasťou pedagogického procesu, študenti sa zúčastňujú klinickej činnosti v rámci stáže. Pod dohľadom službukonajúceho lekára študenti vykonávajú základné klinické vyšetrenie, aplikáciu liečiv, odbery krvi, zúčastňujú sa monitoringu a starostlivosti o hospitalizovaných pacientov.

Zásady poskytovania klinickej činnosti:

 • Klinika malých zvierat poskytuje diagnostickú, terapeutickú, preventívnu a konzultačnú činnosť pre psy a mačky v oblasti chirurgie, ortopédie, onkológie, čeľustnej chirurgie, oftalmológie, neurológie, fyziatrie a rehabilitácie, vnútorných chorôb a reprodukcie v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. a 442/2004 Z. z. o Komore veterinárnych lekárov.
 • Táto činnosť je spoplatnená v zmysle vnútorných predpisov o hospodárskej činnosti na UVLF v Košiciach. Cenník je súčasťou týchto zásad. Klinika malých zvierat Univerzitnej veterinárnej nemocnice pri UVLF v Košiciach poskytuje aj možnosť hospitalizácie pacientov.
 • Klinická činnosť je rozdelená na dennú a pohotovostnú a činnosť cez soboty a nedele a štátom uznané sviatky nonstop.
 • V naliehavých prípadoch môže byť táto činnosť na prechodnú dobu zastavená (dezinfekcia, opravy, poruchy).
 • V pracovných dňoch v čase od 15:30 do 08:00 a v sobotu, nedeľu a sviatok v čase od 08:00 do 08:00 (nasledujúceho dňa) je činnosť považovaná za pohotovostnú a zvyčajne klinika poskytuje len neodkladné veterinárne úkony. Počas tejto doby sa majiteľom účtuje pohotovostný príplatok a to nasledovne:
  • Od 1. 9. 2019 počas pracovných dní v čase od 15:30 do 18:00 sa účtuje príplatok 10 €, v čase od 18:00 do 22:00 sa účtuje príplatok 30 €, od 22:00 do 08:00 počas pracovných dní a tiež počas víkendov sa účtuje pohotovostný príplatok 40 €,
  • Od 1. 9. 2019 počas víkendov v čase od 08:00 do 12:00 sa účtuje príplatok 15 €, a v čase od 12:00 do 22:00 sa účtuje pohotovostný príplatok 30 € - veterinárny lekár je vždy prítomný na pracovisku.
 • Za pohotovostnú službu a nočnú službu sa neplatí príplatok ak majiteľ prišiel na ošetrenie pred skončením našej pracovnej doby alebo pohotovostnej služby a poskytovanie služieb, ktoré neprekračujú maximálne 15 minút po ukončení tejto služby. Potom sa platia príplatky ako sú uvedené v bode 5. a 6. týchto zásad.
 • Odporúčame majiteľom, aby si preštudovali cenník úkonov, alebo si pred ošetrením zvieraťa zistili u veterinárneho lekára predbežnú cenu za veterinárne úkony a za liečivá a zdravotnícke pomôcky.
 • O neodkladnosti veterinárnych zákrokov rozhodne službukonajúci veterinárny lekár.