Loading...

Organizačná štruktúra

Klinika malých zvierat

Charakteristika pracoviska

Klinika malých zvierat poskytuje odbornú činnosť, odborné poradenstvo, diagnostiku a terapiu chorôb psov a mačiek, podľa nasledovných špecializácií.

Akútna medicína a anesteziológia

 • laboratórny monitoring akútnych a hospitalizovaných pacientov – hematologické vyšetrenie, biochemické vyšetrenie, acidobázický profil
 • hospitalizačná činnosť – kontinuálny monitoring a terapia hospitalizovaných pacientov
 • postoperačná starostlivosť
 • starostlivosť o akútnych pacientov, prvá pomoc

Dermatológia, endokrinológia

 • základný diagnostický protokol kožných ochorení (kožný zoškrab, cytologické vyšetrenie, bakteriologická a mykologická kultivácia)
 • špecifická alergénodiagnostika (intradermálny kožný test)
 • špecifická endokrinologická diagnostika
 • špecifická laboratórna diagnostika
 • biopsia kože na histopatologické vyšetrenie

Gastroenterológia

 • diagnostika ochorení pečene vrátane funkčných testov, tenkoihlovej aspirácie a transkutánnej biopsie pečene
 • endoskopické vyšetrenie
 • ultrasonografické vyšetrenie

Chirurgia mäkkých tkanív

Kardiológia

 • elektrokardiografia
 • echokardiografia (ultrasonografické vyšetrenie srdca a merania v B a M móde)

Neurochirurgia

 • neurochirurgické zákroky na chrbtici a mieche

Neurológia

 • základné neurologické vyšetrenie
 • epileptológia
 • geriatrickí neurologickí pacienti
 • poruchy správania sa psov

Oftalmológia - komplexné oftalmologické vyšetrenie a všetky typy očných operácií u všetkých druhov zvierat

 • priama a nepriama oftalmoskopia, vyšetrenie kolorimetrického pupilárneho reflexu
 • meranie očného tlaku
 • gonioskopia
 • USG oka
 • Elektroretinografia
 • fundusfotografovanie
 • vystavenie certifikátov o výskyte dedičných očných ochorení /potvrdenie dipl. EESVO: prof. MVDr. A. Trbolová, PhD./
 • všetky druhy mikrochirurgických operácií u všetkých druhov zvierat, vrátane operácií na adnexách
 • laseroterapia očných nádorov
 • laseroterapia glaukómu a odlúčenej sietnice
 • všetky druhy laseroterapie na očiach
 • kryoterapia
 • terapia rekurentnej uveitídy /mesačnej slepoty u koní pomocou cyklosporínových implantátov/
 • aplikácia cyklosporínových implantátov do oka pri autoimunitných ochoreniach očí
 • špeciálne očné operácie: transplantácie rohovky, intraokulárne implantáty, nepermanentná korekcia mihalníc

Onkológia

 • odber vzoriek na cytologické vyšetrenie
 • príprava chemoterapeutickej a cytostatickej liečby v laminárnom boxe a tiež aplikácia cytostatík
 • operačné zákroky na mäkkých tkanivách
 • stanovovanie onkomarkerov
 • konzultácie majiteľov onkologických pacientov

Ortopédia

 • operačné zákroky na kostiach a kĺboch TTA Rapid, Extraartikulárna stabilizácia
 • hodnotenie röntgenogramov na DBK a DLK
 • hodnotenie luxácie pately u psov
 • včasná diagnostika DBK a terapia DBK u psov
 • symfysiodézia, DPO, denervácia kĺbového púzdra bedrového kĺbu u psov
 • resekcia hlavice a krčka stehnovej kosti
 • Paul systém pre terapiu ochorenia lakťového kĺbu, mediálneho kompartmentu

Reprodukcia

 • fyziológia a patológia rozmnožovania psov a mačiek (obidvoch pohlaví)
 • manažment pripúšťania súk
 • odber ejakulátu od psov
 • umelá inseminácia súk
 • diagnostika gravidity ultrazvukom
 • ošetrenie nežiadúceho párenia
 • vedenie fyziologického a patologického pôrodu súk a mačiek
 • preventívny a urgentný cisársky rez
 • patológia popôrodného obdobia
 • vyšetrenie mláďat po narodení
 • infertilita psov a mačiek

Röntgenológia

Stomatológia, Čeľustná chirurgia

Traumatológia

Urológia a nefrológia

 • základné vyšetrenie moču
 • vyšetrenie špecifickej hmotnosti
 • vyšetrenie sedimentu - organické a anorganické sonografické vyšetrenie obličiek a močového mechúra

Laboratórne vyšetrenia

 • hematologické vyšetrenie
 • biochemické vyšetrenie krvi a moču ascitu
 • acidobázický profil
 • koprologické vyšetrenie (Ústav parazitológie)
 • mikrobiologické a mykologické vyšetrenie (Ústav mikrobiológie)
 • patologicko-anatomické a histopatologické vyšetrenie (Ústav patologickej anatómie)