Loading...

Organizačná štruktúra

Klinika malých zvierat

Pedagogická činnosť

Klinickú a pedagogickú činnosť zabezpečujú pedagogickí a vedeckí pracovníci a doktorandi, ktorí pracujú samostatne, ale pod dohľadom službukonajúceho veterinárneho lekára prípadne pedagóga. Je úzka spojitosť medzi pedagogickou a klinickou činnosťou pracoviska, vzhľadom k tomu, že pacienti sú prezentovaní študentom aj v rámci praktických cvičení a klinických stáží. Službukonajúci veterinárni lekári vedú klinické stáže tak, aby zapájali študentov do diagnostickej, terapeutickej a preventívnej činnosti pracoviska.