Loading...

Organizačná štruktúra

Jazdecký areál

Kapacita a poskytované služby

Jazdecký areál má:

 • ustajňovaciu kapacitu pre 60 koní,
 • trávnatý pretekársky parkúr s rozmermi 100 x 80 m s rozhodcovskou vežou, sociálnymi zariadeniami, budovou pre bufet a tribúnami pre približne 2000 divákov,
 • krytú jazdeckú halu so špeciálnym povrchom s rozmermi 51 x 17 m ,
 • krytá piesková jazdiareň s rozmermi 40 x 48 m,
 • vonkajšia jazdiareň s pieskovým povrchom 72 x 40 m,
 • trávnaté výbehy pre kone,
 • sociálne zázemie s kanceláriou, so šatňami, sociálnymi zariadeniami, sprchami a multifunkčnou spoločenskou miestnosťou.

Poskytované služby:

 • ustajnenie a starostlivosť pre kone,
 • poskytovanie koča so záprahom,
 • prenájom koní,
 • prenájom priestorov na firemné akcie (MDD, teambuilding a pod.),
 • jazdecká škola,
 • nákup, predaj a výcvik koní,
 • vozenie na koni,
 • exkurzie a náučné vychádzky (pre MŠ, ZŠ, CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice je táto služba bezplatná).