Loading...

Organizačná štruktúra

Jazdecký areál

Nekomerčné aktivity

Voltíž – Jazdecký oddiel TJ Slávia UVLF Košice
Ing. Eva Pavľaková
+421 903100857
Sedlové disciplíny – Jazdecký oddiel TJ Slávia UVLF Košice
Ing. Marek Horváth
+421 905644686
Hipoterapia – Elbrus-klub zdravotne postihnutých
MVDr. Lucia Hájniková
+421 918690122