Loading...

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA

HARMONOGRAM ZÁPISOV PRE 3. STUPEŇ NA AKADEMICKÝ ROK 2023/2024

Zápis je pre každého študenta povinný. Každý študent sa musí na zápis dostaviť osobne. V prípade, že sa nemôže zúčastniť zápisu osobne, ospravedlní sa písomne a splnomocní inú osobu. Splnomocnenie inej osoby k zápisu musí byť úradne overené.

Zápis doktorandov denného štúdia
Zápis doktorandov do 1. ročníka a informačné stretnutie:
04. 09. 2023 o 10:00 h. – poslucháreň, pavilón č. 10
Zápis denných doktorandov do 2. ročníka:
05. 09. 2023 o 10:00 h. – poslucháreň, pavilón č. 10
Zápis denných doktorandov do 3. ročníka:
06. 09. 2023 o 10:00 h. – poslucháreň, pavilón č. 10
Zápis denných doktorandov do 4. ročníka:
07. 09. 2023 o 10:00 h. – poslucháreň, pavilón č. 10
Zápis doktorandov externého štúdia
Zápis doktorandov do 2., 3., 4. a 5. ročníka v externej forme štúdia:
08. 09. 2023 o 10:00 h. – poslucháreň, pavilón č. 10