Loading...

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA

HARMONOGRAM ZÁPISOV PRE 3. STUPEŇ NA AKADEMICKÝ ROK 2021/2022

Na základe rozhodnutia vedenia univerzity sa mení prezenčná forma zápisov na elektronickú. Termíny zápisov pre jednotlivé ročníky sú nasledovné:

Zápis doktorandov denného štúdia
Zápis denných doktorandov do 1. ročníka:
02. 09. 2021
Zápis denných doktorandov do 2. ročníka:
03. 09. 2021
Zápis denných doktorandov do 3. ročníka:
06. 09. 2021
Zápis denných doktorandov do 4. ročníka:
07. 09. 2021
Zápis doktorandov externého štúdia
Zápis doktorandov do 1., 2., 3., 4. a 5. ročníka v externej forme štúdia:
08. 09. 2021

Zápis je pre každého študenta povinný!

Bližšie informácie k zápisu budú všetkým doktorandom zaslané emailom najneskôr 01.09.2021.