Loading...

ZÁUJMOVÉ KLUBY ŠTUDENTOV

Kynologický klub

Kynologický klub UVLF je zameraný na športovú kynológiu a iné aktivity so psami.

Klub poľovníckej kynológie

Činnosť klubu sa zameriava na pomoc pri výkone práva poľovníctva v účelových revíroch UVLF.

Kynologický klub Darco

Klub je zameraný na výcvik v agility, coursing, frisbee, flyball, dogdancing, obedience, canisterapia, dogtrekking, skijoring, záchranárstvo a socializáciu psov.

Aqua-Terra klub

Aqua Terra klub združuje študentov, ktorí sa zaujímajú o chov plazov a akváriových rýb.

Chovateľský klub

Chovateľský klub združuje študentov, ako aj všetkých záujemcov o chov, šľachtenie a vystavovanie malých kožušinových zvierat a hydiny s preukazom o pôvode.

Flóra klub

Flóra klub je dobrovoľným klubom záujemcov o pestovanie izbových, okrasných rastlín, bonsajov a rastlín vhodných do terárií

Klub chovateľov malých cicavcov a exotických vtákov

Klub združuje všetkých, ktorých zaujíma chov, starostlivosť a ochrana zdravia malých cicavcov a exotických vtákov.

Klub sokoliarstva a rehabilitácie dravcov

Klub sa zaoberá starostlivosťou o rehabilitované jedince a hendikepované živočíchy a stará sa o vonkajšie voliéry, kde má v držbe dravcov.

Mineralogický klub

Mineralogický klub je záujmovým klubom združujúcim študentov so záujmom o mineralógiu, paleontológiu, zbieranie minerálov a skamenelín.

Včelársky klub

Klub zastrešuje študentov so záujmom o chov včelstiev.

IVSA Slovakia

IVSA je nezisková medzinárodná organizácia, ktorá združuje študentov veterinárnej medicíny po celom svete.

Spolok košických študentov farmácie

Hlavným poslaním SKŠF je upevňovanie farmaceutického povedomia na verejnosti a aj medzi samotnými študentmi farmácie.

ANSA

ANSA Košice je miestnou skupinou organizácie ANSA, ktorá je združením nórskych študentov v zahraničí.

Klub Hygiena Alimentorum

Klub Hygiena Alimentorum zjednocuje študentov a zamestnancov UVLF, ktorí sa venujú problematike kvality a hygieny potravín.

Klub starostlivosti o mačky

Klub starostlivosti o mačky je  dobrovoľným klubom záujemcov o starostlivosť, terapiu a manažment mačiek domácich z radov študentov a zamestnancov UVLF.