Loading...

ZÁUJMOVÉ KLUBY ŠTUDENTOV

Kynologický klub UVLF

Kynologický klub UVLF

Kynologický klub UVLF je zameraný na športovú kynológiu a iné aktivity so psami.

Klub poľovníckej kynológie

Klub poľovníckej kynológie

Činnosť klubu sa zameriava na pomoc pri výkone práva poľovníctva v účelových revíroch UVLF.

Kynologický klub Darco

Kynologický klub Darco

Klub je zameraný na výcvik v agility, coursing, frisbee, flyball, dogdancing, obedience, canisterapia, dogtrekking, skijoring, záchranárstvo a socializáciu psov.

Aqua-Tera klub

Aqua-Tera klub

Aqua Tera klub združuje študentov, ktorí sa zaujímajú o chov plazov a akváriových rýb.

Chovateľský klub

Chovateľský klub

Chovateľský klub združuje študentov, ako aj všetkých záujemcov o chov, šľachtenie a vystavovanie malých kožušinových zvierat a hydiny s preukazom o pôvode.

Flóra klub

Flóra klub

Flóra klub je dobrovoľným klubom záujemcov o pestovanie izbových, okrasných rastlín, bonsajov a rastlín vhodných do terárií

Klub chovateľov malých cicavcov a exotických vtákov

Klub chovateľov malých cicavcov a exotických vtákov

Klub združuje všetkých, ktorých zaujíma chov, starostlivosť a ochrana zdravia malých cicavcov a exotických vtákov.

Klub sokoliarstva a rehabilitácie dravcov

Klub sokoliarstva a rehabilitácie dravcov

Klub sa zaoberá starostlivosťou o rehabilitované jedince a hendikepované živočíchy a stará sa o vonkajšie voliéry, kde má v držbe dravcov.

Mineralogický klub

Mineralogický klub

Mineralogický klub je záujmovým klubom združujúcim študentov so záujmom o mineralógiu, paleontológiu, zbieranie minerálov a skamenelín.

Včelársky klub

Včelársky klub

Klub zastrešuje študentov so záujmom o chov včelstiev.

IVSA Slovakia

IVSA Slovakia

IVSA je nezisková medzinárodná organizácia, ktorá združuje študentov veterinárnej medicíny po celom svete.

Spolok košických študentov farmácie

Spolok košických študentov farmácie

Hlavným poslaním SKŠF je upevňovanie farmaceutického povedomia na verejnosti a aj medzi samotnými študentmi farmácie.

ANSA

ANSA

ANSA Košice je miestnou skupinou organizácie ANSA, ktorá je združením nórskych študentov v zahraničí.

Klub Hygiena Alimentorum

Klub Hygiena Alimentorum

Klub Hygiena Alimentorum zjednocuje študentov a zamestnancov UVLF, ktorí sa venujú problematike kvality a hygieny potravín.

Klub starostlivosti o mačky

Klub starostlivosti o mačky

Klub starostlivosti o mačky je  dobrovoľným klubom záujemcov o starostlivosť, terapiu a manažment mačiek domácich z radov študentov a zamestnancov UVLF.