Loading...

ZÁUJMOVÉ KLUBY ŠTUDENTOV

Mineralogický klub

Mineralogický klub je záujmovým klubom UVLF združujúcim študentov so záujmom o mineralógiu, paleontológiu, zbieranie minerálov a skamenelín. Členovia mineralogického klubu sa stretávajú na Ústave biológie, zoológie a rádiobiológie, kde sa nachádza aj mineralogickázbierka univerzity.

Členovia klubu sa aktívne zapájajú aj do univerzitných aktivít ako VT dni či Deň detí v areáli univerzity. Činnosť klubu sa zameriava hlavne na prácu v teréne. Hlavnou snahou klubu je rozšíriť svoje rady o nových členov a zväčšiť mineralogickú zbierku univerzity a aktívne sa zapájať do univerzitných aktivít spolu s inými klubmi.