Loading...

ZÁUJMOVÉ KLUBY ŠTUDENTOV

Klub starostlivosti o mačky

Klub starostlivosti o mačky Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vytvára priestor pre rozmach komunity advokátov welfare mačiek. Klub napĺňa toto poslanie prostredníctvom poskytnutia možností pre dodatočné vzdelávanie členov klubu v oblasti terapie, manažmentu a pohody mačiek domácich; šírenia osvety v oblasti starostlivosti o mačky medzi študentami, zamestnancami UVLF a u širokej verejnosti; spolupráce s dobrovoľníckymi organizáciami pre pomoc mačkám; a spolupodieľaním sa na výskumnej činnosti univerzity v oblasti medicíny a welfare mačiek.