Loading...

ZÁUJMOVÉ KLUBY ŠTUDENTOV

Chovateľský klub

Chovateľský klub sa podieľa na rozvoji chovateľstva z radov slovenských aj zahraničných študentov predovšetkým chovom bylinožravých kožušinových zvierat, sliepok a prepelíc. Členovia klubu sa zapájajú do chovateľského a vystavovateľského života v rámci Slovenského zväzu chovateľov. V súčasnosti je v klube množstvo zvierat, a to: ušľachtilé morčatá, stredne veľké a zdrobnené králiky, výkrmové kurčatá, japonské prepelice a bažanty.

Zvieratá z klubu sú používané pre potreby výučby na Ústave chovu zvierat na predmete Zootechnika a technológia chovu zvierat, Animal husbandry pre GVM, ako aj pre JSP.