Loading...

ZÁUJMOVÉ KLUBY ŠTUDENTOV

Klub sokoliarstva a rehabilitácie dravcov

Študenti klubu sa zúčastňujú na pravidelnej klinickej stáži nad rámec povinnej výučby. Pomáhajú ošetrovateľskému personálu pri starostlivosti o hospitalizované zvieratá. Okrem toho sa zaoberajú starostlivosťou o rehabilitované jedince a hendikepované živočíchy, ktoré pochádzajú z činnosti rehabilitačnej stanice. Členovia klubu sa starajú o vonkajšie voliéry, kde majú v držbe dravcov. Členovia klubu organizujú pravidelné stretnutia, workshopy, zúčastňujú sa na rôznych podujatiach pre deti (MDD, Mikuláš a iné), spolupracujú s materskými škôlkami a základnými školami, kde realizujú demonštrácie a ukážky.

Členovia klubu organizujú pravidelné stretnutia, workshopy, zúčastňujú sa na rôznych podujatiach pre deti (MDD, Mikuláš a iné), spolupracujú s materskými škôlkami a základnými školami, kde realizujú demonštrácie a ukážky.

Klub prevádzkuje aj facebookovú stránku UVMP Košice Falconry & Raptor Rehabilitation Club, kde sú pravidelne aktualizované informácie o klube, o plánovaných akciách spolu s fotodokumentáciou dravcov. Zo svojimi zverencami sa zúčastnujú celoslovenkých sokoliarskych stretnutí. Členovia získavaju cenne praktické skusenosti v oblasti starostlivosti o chranené voľne žijúce zvieratá. Študenti z poznatkov pripravujú aj vedecké články a riešia diplomové práce.