Loading...

ZÁUJMOVÉ KLUBY ŠTUDENTOV

Klub poľovníckej kynológie

Klub poľovníckej kynológie (KPK) združuje členov a čakateľov z radov študentov študijných programov všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín a kynológia. Činnosť klubu sa tradične zameriava na pomoc pri výkone práva poľovníctva v účelových revíroch UVLF. Členovia klubu so svojimi poľovnými psami zúčastňujú na všetkých univerzitou organizovaných kolektívnych poľovačkách na diviačiu a bažantiu zver. Okrem výcviku svojich psov sa podieľajú aj na organizovaní rôznych skúšok pre poľovné psy ako sú napr. lesné skúšky, farbiarske skúšky, jesenné skúšky, brlohárske skúšky alebo duričské skúšky. Na uvedených podujatiach aj úspešne predvádzajú svojich psov. Nakoľko väčšina členov klubu sú aj poľovníci, participujú pri love diviačej zveri a strávia veľa hodín v nočných službách pri ochrane poľnohospodárskych kultúr pred škodami spôsobenými touto zverou v univerzitnom poľovnom revíri Samostatná bažantnica. Ukážky práce poľovných psov členovia klubu predvádzajú študentom ŠP Kynológia v rámci disciplíny Výkon a výcvik III. – poľovné psy.

Klub sa tiež venuje zveľaďovaniu a údržbe psincov v kynologickom areáli za Hornádom.