Loading...

ZÁUJMOVÉ KLUBY ŠTUDENTOV

Flóra klub

Flóra klub vznikol na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach ako amatérsky neziskový klub študentov, ktorých spája záujem o rastliny a ich pestovanie. Sídlom klubu je Študentský domov UVLF, Podhradová 13, 041 81 Košice.

Činnosť členov Flóra klubu je konzultovaná s garantom klubu a je zameraná tak, aby bol uspokojený individuálny záujem a rozvoj členov. Hlavná činnosť členov klubu je zameraná na pestovanie izbových, okrasných a liečivých rastlín. V areáli UVLF je vyčlenený skleník na pestovanie sadeníc okrasných, liečivých rastlín ako aj pestovanie citrusov.

V súčasnosti sa členovia klubu zameriavajú na pestovanie orchidei, muškátov, bonsajov, kaktusov, čili papričiek a liečivých rastlín. Okrem tejto činnosti sa členovia klubu venujú starostlivosti o vzhľad zelene a výsadbu muškátov v areáli školy a Átriu ŠD1. Činnosť klubu je riadená základnými dokumentmi: Stanovami klubu a Organizačným poriadkom.