Loading...

ZÁUJMOVÉ KLUBY ŠTUDENTOV

Klub chovateľov malých cicavcov a exotických vtákov

Klub združuje všetkých, ktorých zaujíma chov, starostlivosť a ochrana zdravia malých cicavcov a exotických vtákov. V súčasnosti sa v klube chovajú škrečky, morčatá, králiky, fretky, laboratórne potkany, činčily, rozely, andulky, agapornisy, papagáj nádherný a papagáj vrabčí. Klub spolupracuje s Klinikou vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat pri realizácii výučby v slovenskom a anglickom pedagogickom procese pre študentov UVLF, kde poskytuje svoje zvieratá.

Členovia klubu sa aktívne zúčastňujú rôznych akcií organizovaných UVLF (MDD a iné), organizujú exkurzie pre základné školy, odborné prednášky a pod.