Loading...

ZÁUJMOVÉ KLUBY ŠTUDENTOV

Kynologický klub UVLF

Kynologický klub UVLF je zameraný na športovú kynológiu a iné aktivity so psami. Členovia klubu si osvojujú základné pravidlá výcviku, chovu a starostlivosti o psov. Aktívne sa zapájali do súťaží a pripravujú svojich zverencov na skúšky z výkonu. Každoročne organizujú preteky o pohár rektorky UVLF, rôzne semináre a taktiež sa podieľajú na pedagógii so svojimi psami v rámci praktických cvičeniach zameraných na kynológiu. Výcvik psov vykonávajú v kynologickom areáli UVLF Za haťou, kde pravidelne prebiehajú tréningy pod vedením skúsených kynológov.

Členovia majú k dispozícií kotercový areál, kde si môžu svojich psov umiestniť. Okrem akcií organizovaných klubom sa členovia zúčastňujú aj na mnohých kynologických podujatiach na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Členovia klubu spolupracujú so Slovenskou kynologickou jednotou (SKJ), Zväzom športovej kynológie (ZŠK) a s inými kynologickými klubmi a organizáciami. Pravidelne prebiehali brigády podľa potreby na údržbu a úpravu kotercového a výcvikového areálu.