Loading...

ZÁUJMOVÉ KLUBY ŠTUDENTOV

Aqua-Tera klub

Aqua-tera klub je voľnočasový záujmový klub pre študentov univerzity, ktorí sa chcú venovať akvaristike alebo teraristike a nadobudnúť v nich nové znalosti. Klub vznikol v roku 1986 a počas jeho fungovania sa v ňom vystriedalo viac ako 130 členov. V priestoroch klubu prebieha výuka predmetov Zoológia a Chov a choroby plazov a terárijných zvierat. Klub sa prezentuje sa na rôznych univerzitných akciách, ale aj na Európskej noci výskumníkov alebo Dni otvorených dverí UVLF. Chované exotické živočíchy sú často témou a objektom riešenia diplomových prác členov klubu.

Priestory klubu sa nachádzajú v objekte Študentského domova UVLF na Ceste pod Hradovou. Sú častým cieľom návštevníkov univerzity, ale aj žiakov základných a stredných škôl z východného Slovenska. Členovia klubu im ponúkajú prednášky, exkurzie, ale aj možnosť podeliť sa so svojimi skúsenosťami a získať nové vedomosti o chove akváriových rýb, plazov a obojživelníkov. Klub každoročne organizuje aj stretnutie s bývalými členmi. Je to príležitosť, aby sa starší kolegovia formou prednášok a debát podelili o svoje skúsenosti a odborné vedomosti z praxe s novou generáciou študentov a chovateľov.

Klub sa z funkčného hľadiska delí na akvaristickú a teraristickú časť.

Teraristika
Teraristická časť klubu sa venuje chovu plazov a obojživelníkov. Členovia klubu obstarávajú všetky povinnosti, ktoré súvisia s chovom týchto živočíchov. Či už ide o kŕmenie, čistenie terárií a zabezpečovanie vhodných podmienok na život chovaných jedincov. Noví členovia majú možnosť získať teoretické vedomosti o anatómii a fyziológii plazov, ale aj skúsenosti o správaní sa a potrebách jednotlivých druhov zvierat. Okrem teoretických znalostí získajú aj praktické zručnosti, ako je príprava a zariaďovanie terárií, fixácia a práca so zvieratami a aj základy medicíny plazov. Všetky teoretické i praktické vedomosti a zručnosti môžu využiť pri svojom štúdiu, ale neskôr aj sprostredkovať ďalším záujemcom na prednáškach a prezentačných podujatiach a vo veterinárnej praxi.

Akvaristika
Akvaristická časť klubu sa venuje chovu veľkého množstva druhov rýb. Členovia majú na starosti každodennú starostlivosť o ryby a veci spojené s akváriami, ako je kŕmenie, čistenie a zveľaďovanie akvárií a podobne. Každý člen má pri vstupe do klubu možnosť zariadiť si akvárium podľa seba a podľa svojich predstáv. Starší členovia naučia nových všetky znalosti súvisiace s rybami - či už ide o anatómiu, fyziológiu, rozmnožovanie, správny výber dekorácií do akvária, ochorenia rýb a ich riešenie a mnoho ďalšieho. Záujem o akvaristiku vo svete stále rastie. Práca v klube pripraví jeho členov na akúkoľvek otázku, ktorú môžu dostať od majiteľov a chovateľov, ktorí si prídu po odbornú radu a pomoc.

Aqua Terra - logo

Fotogaléria