Loading...

ZÁUJMOVÉ KLUBY ŠTUDENTOV

Spolok košických študentov farmácie

Spolok košických študentov farmácie (SKŠF) je občianske združenie zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 18.2.2011.

SKŠF je študentskou organizáciou, ktorej hlavným poslaním je upevňovanie farmaceutického povedomia na verejnosti a aj medzi samotnými študentmi farmácie na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Zámerom SKŠF  je vytvoriť priestor a možnosť študentom na sebarealizáciu a alternatívu k dnešnej vlne pasivity a nezáujmu mladých ľudí o okolité dianie či už vo verejnom živote, alebo v tom profesionálnom, na ktorý sa pripravujú..

Medzi súčasne aktivity spolku patrí organizovanie kultúrno-spoločenských akcií pre študentov na rozvoj vzájomných a kolegiálnych vzťahov (plesy, farmakovice), športových udalostí, záujmových činností alebo profesionálneho rastu – odborné semináre, prednášky, workshopy a podobne.

SKŠF sídli vo Farmaceutickom pavilóne na 5.poschodí č.dverí 514.