Loading...

ZÁUJMOVÉ KLUBY ŠTUDENTOV

Klub Hygiena Alimentorum

Klub Hygiena Alimentorum Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (KHA UVLF) je záujmové združenie študentov študijných programov UVLF. Cieľom klubu je praktickými ukážkami napomáhať pri pedagogickom procese v študijných odboroch so zameraním na hygienu potravín, podporovať záujem o hygienu a kvalitu potravín, organizovať odborné prednášky a workshopy, podporovať osvetu o slovenských výrobkoch a ich kvalite, a ďalšími formami napomáhať k rozvoju verejného života a zdravia. Mimo hlavnej činnosti sa klub podieľa na aj spoločných študentských akciách a spolupracuje s organizáciami zaoberajúcimi sa spracovaním a výrobou potravín živočíšneho a rastlinného pôvodu. Klub prevádzkuje aj Facebook - Klub Hygiena Alimentorum UVLF, kde sú pravidelne aktualizované informácie o klube, o plánovaných akciách.