Loading...

ZÁUJMOVÉ KLUBY ŠTUDENTOV

IVSA Slovakia (MEDZINÁRODNÉ ZDRUŽENIE VETERINÁRNYCH ŠTUDENTOV, SLOVENSKO)

IVSA (Medzinárodné združenie veterinárnych študentov) je nezisková medzinárodná organizácia, ktorá združuje študentov veterinárnej medicíny po celom svete. IVSA Slovakia je súčasťou IVSA.

Cieľom IVSA je v prvom rade umožniť študentom zahraničné skúsenosti organizovaním výmen medzi členskými univerzitami. Taktiež uskutočňujeme kongresy a sympóziá, prednášky na odborné témy a workshopy.

IVSA Slovakia Facebook