Loading...

CEEPUS

Charakteristika

CEEPUS je stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdium. V súčasnosti sa programu aktívne zúčastňujú Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Kosovo, Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Slovenská republika, Slovinsko a Srbsko. Minimálna dĺžka pobytu pre štipendistov je 1 mesiac až 1 semester, pre doktorandov a učiteľov je jeden mesiac.

CEEPUS podporuje akademickú mobilitu v strednej Európe a prispieva k európskej integrácii. Zdôrazňuje, že regionálne charakteristiky zamerané na komplexné programy a univerzitné siete sú určené pre študentov, absolventov a vysokoškolských učiteľov.

Úradným jazykom programu CEEPUS je angličtina. Cieľom programu je vytvoriť sieť univerzít v strednej Európe a implementovať mobilitu študentov, absolventov a učiteľov. Každá sieť pozostáva z najmenej troch univerzít z rôznych členských krajín CEEPUS.

Univerzity a vysoké školy musia byť akreditované vysokoškolské inštitúcie zmluvnej krajiny.

Súčasťou CEEPUS je sieť VetNEST (Veterinary Network of Students Staff Transfer), v ktorej je univerzita aktívnym členom. Členovia siete CEEPUS organizujú pre študentov a pracovníkov výmenné študijné programy aj tzv. letné školy.

Farmaceuti môžu v súčasnosti využívať sieť, ktorej členom je Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.