Loading...

Medzinárodné výmenné programy

Medzinárodné výmenné programy

ERASMUS +

Program Erasmus + je vzdelávací program Európskej úniena obdobie rokov 2014 až 2020, ktorý podporuje spoluprácu a mobilitu naprieč odvetviami vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Porgram Erasmus + nahradil a zlúžil predchádzajúci Program celoživotného vzdelávania (Comenius, Erasmus, Grundtvig, Leonardo da Vinci), Mládež v akcii, programy medzinárodného vysokoškolského vzdelávania Erasmus Mundus, Tempus, Edulink a program Jean Monnet. Po novom sa program Erasmus + zameriava aj na oblasť športu a poskytuje aj garanciu pôžičiek na vysokoškolské štúdium v zahraničí. Tento sedem-ročný program disponuje sumou 14,7 miliardy Eur.

CEEPUS

CEEPUS je stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdium. V súčasnosti sa aktívne realizuje v Albánsku, Bulharsku, Českej republike, Chorvátsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, Slovenskej republike, Slovinsku a Rakúsku. Minimálna dĺžka pobytu pre štipendistov je 1 mesiac až 1 semester, pre doktorandov a učiteľov je jeden mesiac.

CEEPUS podporuje akademickú mobilitu v strednej Európe a prispieva k európskej integrácii. Zdôrazňuje, že regionálne charakteristiky zamerané na komplexné programy a univerzitné siete sú určené pre študentov, absolventov a vysokoškolských učiteľov.

Úradným jazykom programu CEEPUS je angličtina. Cieľom programu je vytvoriť sieť univerzít v strednej Európe a implementovať mobilitu študentov, absolventov a učiteľov. Každá sieť pozostáva z najmenej troch univerzít z rôznych členských krajín CEEPUS.