Loading...

Partneri

PARTNERI UVLF V KOŠICIACH

Základnou úlohou univerzity je poskytovať vysokoškolské pregraduálne a postgraduálne veterinárske a farmaceutické vzdelávanie na základe tvorivého vedeckého bádania v oblasti veterinárskych vied a farmácie, čo nie je možné bez štátnej a medzinárodnej spolupráce, práve preto Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach spolupracuje s množstvom inštitúcií na Slovensku a vo svete.

NAJVÝZNAMNEJŠÍ PARTNERI UVLF V KOŠICIACH NA SLOVENSKU

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Komora veterinárnych lekárov SR
Slovenská lekárnická komora
Slovenská akadémia vied
Mesto Košice
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Technická univerzita v Košiciach
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Oddelenia jazdnej polície odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru so sídlom v Bratislave a Košiciach
Košická kynologická záchranárska brigáda v Košiciach
Zbor väzenskej a justičnej stráže, Bratislava
ZOO Košice
TJ Slávia UVLF Košice
ÚHD
Únia hydinárov Slovenska
Syráreň BEL Slovakia, a.s.
Poľnohospodárske družstvo Paňovce
MVDr. Peter Pongrácz VETIS

NAJVÝZNAMNEJŠÍ PARTNERI UVLF V KOŠICIACH VO SVETE

European Association of Establishment for Veterinary Education
Association of American Veterinary Medical Colleges
European Food Safety Authority
The World Veterinary Association
European Association of Faculties of Pharmacy
Veterinary Network of European Student and Staff Transfer (VetNEST)
Wild Animals Vigilance Euromediterranean Society
The Association of the Carpathian Region Universities
Nord University v Bodø
Louisiana State University
Univerzita veterinárskej medicíny vo Viedni
Fakulta veterinárskej medicíny vo Vroclave
Fakulta veterinárnych vied v Budapešti
Veterinárna fakulta v Ľubľane
Fakulta veterinárnej medicíny v Záhrebe
Fakulta veterinárnej medicíny v Skopje
Veterinárna fakulta v Sarajeve