Loading...

Študenti so špecifickými potrebami

Kontakty pre študentov so špecifickými potrebami

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.
+421 915984621
Administrátor pre študentov so špecifickými potrebami
Mgr. Lenka Žuravlovová
+421 905899433