Loading...

INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV O RIGORÓZNE KONANIE

Témy rigoróznych prác

V súlade s článkom 6 Vnútorného predpisu - Zásady rigorózneho konania na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach boli vyhlásené témy rigoróznych prác v študijnom odbore farmácia a v študijnom odbore veterinárske lekárstvo na akademický rok 2023/2024:

Študijný odbor farmácia (pre absolventov ŠP farmácia)

Študijný odbor veterinárske lekárstvo