Loading...

Projekty

Projekty VEGA

VEGA 1/0709/23
Prístup „One Health“ k parazitárnym nákazám so zoonotickým potenciálom.
Riešiteľ: doc. MVDr. Gabriela Štrkolcová, PhD.
Obdobie: 2023 – 2026

VEGA 1/0316/23
Zoonotické patogény lietajúcich stavovcov v kontexte jedného zdravia.
Riešiteľ: prof. MVDr. Anna Ondrejková, PhD.
Obdobie: 2023 – 2025

1/0348/22
Syntéza antimikrobiálnych peptidov ako potenciálne terapeutické látky proti neuroborelióze
Riešiteľ: Mochnáčová Evelína, MVDr., PhD.
Obdobie: 2022 – 2025

1/0308/22
Využitie biokompozitných materiálov v terapii fraktúr dlhých rúrovitých kostí u vtákov
Riešiteľ: Molnár Ladislav, doc. MVDr., PhD.
Obdobie: 2022 – 2024

1/0731/21
Látky naturálneho pôvodu ako súčasť udržateľnej akvakultúry
Riešiteľ: Koščová Jana, doc. MVDr., PhD.
Obdobie: 2021 – 2024

1/0554/21
Nutraceutiká a ich medicínske a zdravotné výhody pre hospodárske zvieratá
Riešiteľ: Faixová Zita, prof. MVDr., PhD.
Obdobie: 2021 – 2024

1/0368/21
Mutácie Toll-like receptoru 3 a ich vplyv na bunkou sprostredkovanú imunitnú odpoveď vo vzťahu k vnímavosti voči vybraným flavivírusovým infekciám u zvierat
Riešiteľ: Drážovská Monika, MVDr., PhD.
Obdobie: 2021 – 2024

1/0354/21
Štúdium replikácie, neurovirulentného potenciálu a vrodenej antivírusovej odpovede voči kliešťami prenášaným orbivírusom v hostiteľských bunkových modeloch
Riešiteľ: Csank Tomáš, doc. MVDr., PhD.
Obdobie: 2021 – 2024

1/0208/21
Vplyv obezity a endokrinných ochorení kobyly na priebeh gravidity a vývoj žriebät
Riešiteľ: Novotný František, prof. MVDr., PhD.
Obdobie: 2021 – 2023

1/0166/21
Vplyv kombinovanej expozície neonikotinoidových insekticídov a azolových antimykotík na vybrané druhy necieľových organizmov
Riešiteľ: Schwarzbacherová Viera, MVDr., PhD.
Obdobie: 2021 – 2024

1/0156/21
Aplikácia viacnásobnej faktorovej analýzy na kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele vyrobeného vína pre dosiahnutie zníženia obsahu biogénnych amínov
Riešiteľ: Boris Semjon, MVDr., PhD.
Obdobie: 2021 – 2024

1/0107/21
Aktivita svalových myogénnych kmeňových buniek a mikroflóra črevného traktu u hydiny
Riešiteľ: Levkut Martin, doc. MVDr., PhD.
Obdobie: 2021 – 2023

1/0071/21
Sledovanie vplyvu metabolitov vybraných lišajníkov na angiogenézu, proliferáciu nádorových buniek a rast patogénnych kvasiniek
Riešiteľ: Bačkorová Miriam, RNDr., PhD.
Obdobie: 2021 – 2023

1/0015/21
Gnotobiotické laboratórne zvieratá asociované s humánnou mikrobiotou v štúdiu prevencie a terapie črevných zápalových chorôb (IBD)
Riešiteľ: Gancarčíková Soňa, MVDr., PhD.
Obdobie: 2021 – 2024

1/0014/21
Anomálie intrakraniálnych žilových splavov u psov a ich klinický význam
Riešiteľ: Šulla Igor, MVDr., PhD.
Obdobie: 2021 – 2023

1/0714/20
Nové diagnostické a terapeutické prístupy pre geriatrických psov s progresívnym poklesom kognitívnych funkcií
Riešiteľ: Farbáková Jana, MVDr., PhD.
Obdobie: 2020 – 2022

1/0557/20
Doba života singletového kyslíka v bunkách: cesta k zvýšenej efektívnosti fotodynamickej terapie nádorových ochorení
Riešiteľ: Strejčková Alena, RNDr., PhD.; (Hlavný riešiteľ: Bánó Gregor, doc. Mgr., PhD., PriF UPJŠ v Košiciach)
Obdobie: 2020 – 2022

1/0429/20
Molekulárno-genetická charakterizácia vírusu hepatitídy E u potravinových zvierat a riziká pre humánnu populáciu
Riešiteľ: Jacková Anna, doc. MVDr., PhD.
Obdobie: 2020 – 2022

1/0402/20
Vplyv aditív vo výžive monogastrických zvierat na produkčné zdravie, produkciu, kvalitu produktov a životné prostredie
Riešiteľ: Naď Pavel, doc. MVDr., PhD.
Obdobie: 2020 – 2023

1/0376/20
Sekretóm a extracelulárne vezikuly kmeňových buniek vo vzťahu ku neuroregenerácii a neuroplasticite
Riešiteľ: Čížková Daša, prof. MVDr., DrSc.
Obdobie: 2020 – 2023