Loading...

Projekty

Projekty VEGA

VEGA 1/0709/23

Prístup „One Health“ k parazitárnym nákazám so zoonotickým potenciálom.

Riešiteľ: doc. MVDr. Gabriela Štrkolcová, PhD.
Obdobie: 2023 – 2026

VEGA 1/0316/23

Zoonotické patogény lietajúcich stavovcov v kontexte jedného zdravia.

Riešiteľ: prof. MVDr. Anna Ondrejková, PhD.
Obdobie: 2023 – 2025

1/0348/22

Syntéza antimikrobiálnych peptidov ako potenciálne terapeutické látky proti neuroborelióze

Riešiteľ: Mochnáčová Evelína, MVDr., PhD.
Obdobie: 2022 – 2025

1/0308/22

Využitie biokompozitných materiálov v terapii fraktúr dlhých rúrovitých kostí u vtákov

Riešiteľ: Molnár Ladislav, doc. MVDr., PhD.
Obdobie: 2022 – 2024

1/0731/21

Látky naturálneho pôvodu ako súčasť udržateľnej akvakultúry

Riešiteľ: Koščová Jana, doc. MVDr., PhD.
Obdobie: 2021 – 2024

1/0554/21

Nutraceutiká a ich medicínske a zdravotné výhody pre hospodárske zvieratá

Riešiteľ: Faixová Zita, prof. MVDr., PhD.
Obdobie: 2021 – 2024

1/0368/21

Mutácie Toll-like receptoru 3 a ich vplyv na bunkou sprostredkovanú imunitnú odpoveď vo vzťahu k vnímavosti voči vybraným flavivírusovým infekciám u zvierat

Riešiteľ: Drážovská Monika, MVDr., PhD.
Obdobie: 2021 – 2024

1/0354/21

Štúdium replikácie, neurovirulentného potenciálu a vrodenej antivírusovej odpovede voči kliešťami prenášaným orbivírusom v hostiteľských bunkových modeloch

Riešiteľ: Csank Tomáš, doc. MVDr., PhD.
Obdobie: 2021 – 2024

1/0208/21

Vplyv obezity a endokrinných ochorení kobyly na priebeh gravidity a vývoj žriebät

Riešiteľ: Novotný František, prof. MVDr., PhD.
Obdobie: 2021 – 2023

1/0166/21

Vplyv kombinovanej expozície neonikotinoidových insekticídov a azolových antimykotík na vybrané druhy necieľových organizmov

Riešiteľ: Schwarzbacherová Viera, MVDr., PhD.
Obdobie: 2021 – 2024

1/0156/21

Aplikácia viacnásobnej faktorovej analýzy na kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele vyrobeného vína pre dosiahnutie zníženia obsahu biogénnych amínov

Riešiteľ: Boris Semjon, MVDr., PhD.
Obdobie: 2021 – 2024

1/0107/21

Aktivita svalových myogénnych kmeňových buniek a mikroflóra črevného traktu u hydiny

Riešiteľ: Levkut Martin, doc. MVDr., PhD.
Obdobie: 2021 – 2023

1/0071/21

Sledovanie vplyvu metabolitov vybraných lišajníkov na angiogenézu, proliferáciu nádorových buniek a rast patogénnych kvasiniek

Riešiteľ: Bačkorová Miriam, RNDr., PhD.
Obdobie: 2021 – 2023

1/0015/21

Gnotobiotické laboratórne zvieratá asociované s humánnou mikrobiotou v štúdiu prevencie a terapie črevných zápalových chorôb (IBD)

Riešiteľ: Gancarčíková Soňa, MVDr., PhD.
Obdobie: 2021 – 2024

1/0014/21

Anomálie intrakraniálnych žilových splavov u psov a ich klinický význam

Riešiteľ: Šulla Igor, MVDr., PhD.
Obdobie: 2021 – 2023

1/0714/20

Nové diagnostické a terapeutické prístupy pre geriatrických psov s progresívnym poklesom kognitívnych funkcií

Riešiteľ: Farbáková Jana, MVDr., PhD.
Obdobie: 2020 – 2022

1/0557/20

Doba života singletového kyslíka v bunkách: cesta k zvýšenej efektívnosti fotodynamickej terapie nádorových ochorení

Riešiteľ: Strejčková Alena, RNDr., PhD.; (Hlavný riešiteľ: Bánó Gregor, doc. Mgr., PhD., PriF UPJŠ v Košiciach)
Obdobie: 2020 – 2022

1/0429/20

Molekulárno-genetická charakterizácia vírusu hepatitídy E u potravinových zvierat a riziká pre humánnu populáciu

Riešiteľ: Jacková Anna, doc. MVDr., PhD.
Obdobie: 2020 – 2022

1/0402/20

Vplyv aditív vo výžive monogastrických zvierat na produkčné zdravie, produkciu, kvalitu produktov a životné prostredie

Riešiteľ: Naď Pavel, doc. MVDr., PhD.
Obdobie: 2020 – 2023

1/0376/20

Sekretóm a extracelulárne vezikuly kmeňových buniek vo vzťahu ku neuroregenerácii a neuroplasticite

Riešiteľ: Čížková Daša, prof. MVDr., DrSc.
Obdobie: 2020 – 2023