Loading...

Veda a výskum

Na UVLF v Košiciach pôsobia centrá excelentnosti, vedecký univerzitný park a kompetenčné centrum:

  1. Centrum excelentnosti pre nákazy zvierat a zoonózy – INFEKTZOON (ITMS kód projektu: 26220120002)
  2. Centrum excelentnosti biomedicínskych technológií v partnerstve s UPJŠ v Košiciach (ITMS kód projektu: 26220120066)
  3. Centrum excelentnosti pre parazitológiu v partnerstve s Parazitologickým ústavom SAV v Košiciach (ITMS kód projektu: 26220120022)
  4. Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark Košice) v partnerstve s UPJŠ v Košiciach (ITMS kód projektu: 26220220185)
  5. Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech) v partnerstve s Ústavom fyziológie hospodárskych zvierat v Košiciach (ITMS kód projektu: 26220220152)

Centrá excelentnosti sa významnou mierou podieľajú na vedecko-výskumnej činnosti univerzity, publikačnej činnosti ako aj na vzájomnej kooperácii medziuniverzitných pracovísk  aj pracovísk slovenskej akadémie vied.

Centrum excelentnosti výskumu INFEKTZOON je jediné CE na UVLF, ktoré nie je v partnerskom vzťahu s inou inštitúciou. Má ambíciu byť vedúcim vedeckým pracoviskom vo východoslovenskom regióne a na Slovensku v boji so zoonózami a infekčnými nákazami zvierat a ľudí podľa aktuálnych potrieb epizootologicko – epidemiologickej situácie v štáte, priľahlom stredoeurópskom regióne a EÚ.

Pracovisko INFEKTZOON pozostáva z piatich sekcií, v rámci ktorých pracuje široký vedecký tím zložený z vedeckých kapacít UVLF v Košiciach a partnerskej organizácie, ktorou je Parazitologický ústav SAV. Pracovisko je vybavené špeciálnymi unikátnymi prístrojmi obstaranými vďaka finančnej podpore zo ŠF EÚ a ŠR SR z Operačného programu Výskum a vývoj.