Loading...

CEEPUS

Termíny podávania žiadostí - CEEPUS

Termíny pre študentov a doktorandov na podávania žiadosti o štipendium CEEPUS v rámci schválených sietí programu na akademický rok 2021/2022:

  • žiadosti na zimný semester 2021/2022 sa podávajú elektronicky do 15.06.2021,
  • žiadosti na letný semester 2021/2022 sa podávajú do 31.10.2021,
  • žiadosti do programu „freemover“ sa podávajú do 30.11.2021 (len na letný semester).

V prípade záujmu kontaktujte Referát pre mobility.