Loading...

CEEPUS

Termíny podávania žiadostí - CEEPUS

Termíny pre študentov, doktorandov a učiteľov na podávanie žiadostí o štipendium CEEPUS v rámci schválených sietí programu je rovnaký každý akademický rok:

  • žiadosti na zimný semester a letný semester pre nasledujúci akademický rok sa podávajú elektronicky do 15.06.
  • žiadosti len na letný semester sa podávajú do 31.10.,
  • žiadosti do programu „freemover“ sa podávajú do 30.11. (len na letný semester).

V prípade záujmu kontaktujte Referát pre mobility.