Loading...

CEEPUS

Termíny podávania žiadostí - CEEPUS

Termíny pre študentov a doktorandov na podávania žiadosti o štipendium CEEPUS v rámci schválených sietí programu na akademický rok 2020/2021:

  • žiadosti na zimný semester 2020/2021 sa podávajú elektronicky do 15.06.2020,
  • žiadosti na letný semester 2020/2021 sa podávajú do 31.10.2020,
  • žiadosti do programu „freemover“ sa podávajú do 30.11.2020 (len na letný semester).

V prípade záujmu kontaktujte Referát pre mobility.