Loading...

CEEPUS

Kontakty

CEEPUS

Inštitúcia
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského 73
041 81 Košice
Slovakia
ID kód:
C III- HR-0107-12-1819
Inštitucionálny koordinátor
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
Pozícia:
prorektorka pre medzinárodné vzťahy a internacionalizáciu
+421 915984704
Koordinátor mobility:
Mario Segurado Benito
+421 917171108