Loading...

CEEPUS

Kontakty

CEEPUS

Inštitúcia
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského 73
041 81 Košice
Slovakia
ID kód:
CIII-HR-0107-15-2122
Inštitucionálny koordinátor
MVDr. Boris VOJTEK, PhD.
Pozícia:
prorektor pre medzinárodné vzťahy a internacionalizáciu
+421 915984704
Koordinátor mobility:
Mario Segurado Benito
+421 917171064