Loading...

ZÁUJMOVÉ KLUBY ŠTUDENTOV

Včelársky klub

Včelársky klub pri UVLF KE je klubom pre študentov s aktívnym záujmom o prácu so včelami, či už nováčikov alebo praktikujúcich včelárov. Poslaním klubu je učiť a zdokonaľovať svojich členov v zootechnike a veterinárnej problematike včiel. 

Členovia sa učia včeláreniu pod vedením skúsenejších vedúcich a garanta klubu. Neskôr majú možnosť pracovať s vlastným prideleným včelstvom. Takto si postupne osvoja biológiu včelstva a s ňou spojené úkony v úli a na včelnici samotnej. Sezónne sa zaoberá aj inými opeľovačmi ako sú čmeliaky a solitérne včely. 

Mimo hlavnej činnosti organizuje vlastné podujatia (seminár Dni medu, herné večery, tematické výlety a premietania) a podieľa sa aj na spoločných študentských akciách (Mikuláš na internátoch, festival VT dni).

Klub šíri včelárstvo ako spoločensky a ekologicky žiadúce remeslo, propaguje včelie produkty a ich využitie. Presadzuje praktický a triezvy prístup k včeláreniu a prehlbuje vzťah k prírode.