Loading...

Organizačná štruktúra

Jazdecký areál

História

Jazdecký areál UVLF v Košiciach bol postavený v rámci akcie ,,Z“ v 70-tych rokoch minulého storočia. Do prevádzky bol uvedený v roku 1975, kedy sa tu konali majstrovstvá ČSSR v parkúrovom skákaní. Areál nebol úplne dokončený, avšak vďaka UVLF dodnes slúži svojmu pôvodnému účelu. Zásluhu na jeho výstavbe mali predovšetkým Ing. Jozef Kubašovský, vtedajší podpredseda KNV a iniciátor myšlienky František Oberle. Keďže TJ VSŽ v 80-tych rokoch od prevádzkovania tohto športového stánku upustilo, areál prevzalo mesto Košice a prevádzku v rokoch 1983 – 1984 zabezpečoval jazdecký oddiel TJ Záhradník Košice, ktorý z finančných dôvodov zanikol. Mesto preto pripravilo nový projekt, v ktorom sa ďalej neuvažovalo s využitím jazdeckého areálu na športové účely. Ten mal prevziať Semenársky štátny majetok Šaca, keďže vtedy hospodáril na poľnohospodárskej pôde v okolí jazdeckého areálu a mal ho využívať na účely súvisiace s poľnohospodárstvom. MVDr. Štefan Karahuta oslovil akademika J. O. Vrtiaka, rektora vtedajšej Vysokej školy veterinárskej v Košiciach (VŠV) a s jeho súhlasom požiadal Ing. Rudolfa Schustera, vtedajšieho primátora mesta Košice, aby materiál ohľadom využitia jazdeckého areálu nepredložil na rokovanie. Ich zásluhou terajšie účelové zariadenie prešlo do majetku VŠV a v rokoch 1985 – 1986 sa veterinári postupne presťahovali do jazdeckého areálu.

Nedostavané časti areálu v dôsledku neskolaudovania do majetku UVLF neprešli, a teda ostali v majetku mesta Košice.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach aj napriek zložitým finančným podmienkam dodnes dokázala zachovať pôvodný účel a udržať činnosť tohto objektu nielen pre študentov univerzity, športovú činnosť ale aj pre obyvateľov mesta či širokého okolia Košíc.