Loading...

Organizačná štruktúra

Klinika koní

Záverečné práce

Všeobecné veterinárske lekárstvo - diplomové práce:
  • Sledovanie intenzity reprodukčných ochorení, analýza parametrov reprodukcie vo vybranom chove kráv mliekového typu
  • Skríning druhového zastúpenia a vlastností patogénnych baktérií izolovaných z biotických a abiotických povrchov
  • Sledovanie involučných procesov pohlavného aparátu a koncentrácií progesterónu u kráv s fyziologickým a patologickým priebehom puerpéria
  • Vplyv telesnej kondície na metabolické parametre a estrálny cyklus u kobýl
  • USG diagnostika syndrómu karpálneho kanalú u koní
  • USG diagnostika dysplazie hrtanu u koní
  • Diagnostické zobrazenie šľachovej pošvy ohýbača prstu u koní
  • Výskyt EM u kobýl po umelej inseminácií a prirodzenom pripustení
  • Porovnanie vplyvu rôznych typov diét v postoperačnom období na hladinu glykémie u koní