Loading...

Organizačná štruktúra

Klinika koní

Počas vianočných sviatkov bude Klinika koní z objektívnych dôvodov pracovať v obmedzenom režime.
Klinika koní bude prijímať nových akútnych pacientov po konzultácii so službukonajúcim veterinárnym lekárom.

Ordinačné hodiny

Denná služba
Pondelok - piatok
8:00 - 15:30 hod.
Sobota - nedeľa
8:00 - 12:00 hod.
Pohotovostná služba
Pondelok - piatok
15:30 - 8:00 hod.
Sobota - nedeľa
12:00 - 8:00 hod.