Loading...

Organizačná štruktúra

Klinika ošípaných

Záverečné práce

Všeobecné veterinárske lekárstvo:
  • Terapia a prevencia parazitárnych ochorení ošípaných
  • Vplyv zdravotného stavu prasníc počas laktácie a množstva produkovaného mlieka na produkčné a zdravotné ukazovatele ciciakov
  • Štúdium účinku antiparazitického prípravku na báze toltrazurilu pri hnačkách ciciakov
  • Porovnanie účinku antibiotického prípravku na báze Amoxycilínu pri hnačkových ochoreniach odstavčiat po perorálnej a intramuskulárnej aplikácii
  • Vplyv sezóny a parity na reprodukčné ukazovatele vo vybranom chove prasníc
  • Vplyv sezóny na rast folikulov a oocytov u prasničiek a prasníc
  • Intrauterinný vývoj plodov a rast novonarodených prasiatok u vybraných plemien prasníc
  • Porovnanie zdravotných a produkčných ukazovateľov po skrmovaní kŕmnej zmesi SCHAUMMA STABIL so štandardnou výživou v predvýkrme ošípaných
  • Sledovanie vplyvu rôznych anestetík na hĺbku anestézie a hematologické parametre
  • Vplyv bioplexu Zn na zdravotné a produkčné ukazovatele odstavených prasiatok
  • Respiračné ochorenia ošípaných a možnosti ich terapie
  • Využitie bioplexov stopových prvkov vo výžive ošípaných
  • Genotyping as a key element in eradication of scrapie
  • Enzymatický profil ošípaných
  • Odber krvi a intravenózna aplikácia u ošípaných
  • Monitoring acidobázickej rovnováhy krvi u ošípaných po anestézii
  • Nesteroidné protizápalové látky v terapii ošípaných
  • Etiológia krvavej hnačky a krvácania do gastrointestinálneho traktu ošípaných
  • Prevencia a terapia parazitárnych ochorení ošípaných
  • Clinoptilolite as feed additive in pigs
  • Faecal pH in determination of swine intestinal health
  • Proteínový profil prasiatok v postnatálnom období
  • Štúdium zmien enterálnej mikrobiocenózy po dlhodobom skrmovaní humínových kyselín u ošípaných do odstavu a počas výkrmuCirkulácia herpesvírusov v animálnej populácii
  • Effects of natural sorbents addition on health of piglets and weanlings
  • Porovnanie zdravotných a produkčných ukazovateľov po skrmovaní kŕmnej zmesi SCHAUMMA STABIL so štandardnou výživou v predvýkrme ošípaných
  • Porovnanie zdravotných a produkčných ukazovateľov v predvýkrme ošípaných po skrmovaní viazača mykotoxínov
  • Vplyv regulácie aniónov vo výžive prasníc počas gravidity a laktácie na zdravotný a produkčný stav
  • Vplyv suplementácie humínových kyselín na kvalitu mäsa u výkrmových ošípaných
  • Porovnanie produkčných a reprodukčných ukazovateľov u prasníc po dlhodobom skrmovaní humínových kyselín
  • Vplyv skrmovania humínových kyselín na vybrané ukazovatele imunitného profilu u odstavčiat
  • Matúšová Denisa. Použitie laserovej terapie pri hojení rán ošípaných
  • Vplyv intrauterinného vývoja plodov a pohlavia ciciakov na intenzitu rastu prasiatok od pôrodu po odstav