Loading...

Organizačná štruktúra

Klinika ošípaných

Záverečné práce

Všeobecné veterinárske lekárstvo:
 • Terapia a prevencia parazitárnych ochorení ošípaných
 • Vplyv zdravotného stavu prasníc počas laktácie a množstva produkovaného mlieka na produkčné a zdravotné ukazovatele ciciakov
 • Štúdium účinku antiparazitického prípravku na báze toltrazurilu pri hnačkách ciciakov
 • Porovnanie účinku antibiotického prípravku na báze Amoxycilínu pri hnačkových ochoreniach odstavčiat po perorálnej a intramuskulárnej aplikácii
 • Vplyv sezóny a parity na reprodukčné ukazovatele vo vybranom chove prasníc
 • Vplyv sezóny na rast folikulov a oocytov u prasničiek a prasníc
 • Intrauterinný vývoj plodov a rast novonarodených prasiatok u vybraných plemien prasníc
 • Porovnanie zdravotných a produkčných ukazovateľov po skrmovaní kŕmnej zmesi SCHAUMMA STABIL so štandardnou výživou v predvýkrme ošípaných
 • Sledovanie vplyvu rôznych anestetík na hĺbku anestézie a hematologické parametre
 • Vplyv bioplexu Zn na zdravotné a produkčné ukazovatele odstavených prasiatok
 • Respiračné ochorenia ošípaných a možnosti ich terapie
 • Využitie bioplexov stopových prvkov vo výžive ošípaných
 • Genotyping as a key element in eradication of scrapie
 • Enzymatický profil ošípaných
 • Odber krvi a intravenózna aplikácia u ošípaných
 • Monitoring acidobázickej rovnováhy krvi u ošípaných po anestézii
 • Nesteroidné protizápalové látky v terapii ošípaných
 • Etiológia krvavej hnačky a krvácania do gastrointestinálneho traktu ošípaných
 • Prevencia a terapia parazitárnych ochorení ošípaných
 • Clinoptilolite as feed additive in pigs
 • Faecal pH in determination of swine intestinal health
 • Proteínový profil prasiatok v postnatálnom období
 • Štúdium zmien enterálnej mikrobiocenózy po dlhodobom skrmovaní humínových kyselín u ošípaných do odstavu a počas výkrmuCirkulácia herpesvírusov v animálnej populácii
 • Effects of natural sorbents addition on health of piglets and weanlings
 • Porovnanie zdravotných a produkčných ukazovateľov po skrmovaní kŕmnej zmesi SCHAUMMA STABIL so štandardnou výživou v predvýkrme ošípaných
 • Porovnanie zdravotných a produkčných ukazovateľov v predvýkrme ošípaných po skrmovaní viazača mykotoxínov
 • Vplyv regulácie aniónov vo výžive prasníc počas gravidity a laktácie na zdravotný a produkčný stav
 • Vplyv suplementácie humínových kyselín na kvalitu mäsa u výkrmových ošípaných
 • Porovnanie produkčných a reprodukčných ukazovateľov u prasníc po dlhodobom skrmovaní humínových kyselín
 • Vplyv skrmovania humínových kyselín na vybrané ukazovatele imunitného profilu u odstavčiat
 • Matúšová Denisa. Použitie laserovej terapie pri hojení rán ošípaných
 • Vplyv intrauterinného vývoja plodov a pohlavia ciciakov na intenzitu rastu prasiatok od pôrodu po odstav