Loading...

Organizačná štruktúra

Klinika ošípaných

Záverečné práce

Všeobecné veterinárske lekárstvo:
  • Terapia a prevencia parazitárnych ochorení ošípaných
  • Vplyv zdravotného stavu prasníc počas laktácie a množstva produkovaného mlieka na produkčné a zdravotné ukazovatele ciciakov
  • Štúdium účinku antiparazitického prípravku na báze toltrazurilu pri hnačkách ciciakov
  • Porovnanie účinku antibiotického prípravku na báze Amoxycilínu pri hnačkových ochoreniach odstavčiat po perorálnej a intramuskulárnej aplikácii
  • Vplyv sezóny a parity na reprodukčné ukazovatele vo vybranom chove prasníc
  • Vplyv sezóny na rast folikulov a oocytov u prasničiek a prasníc
  • Intrauterinný vývoj plodov a rast novonarodených prasiatok u vybraných plemien prasníc
  • Porovnanie zdravotných a produkčných ukazovateľov po skrmovaní kŕmnej zmesi SCHAUMMA STABIL so štandardnou výživou v predvýkrme ošípaných
  • Sledovanie vplyvu rôznych anestetík na hĺbku anestézie a hematologické parametre