Loading...

Organizačná štruktúra

Kontakty

Prednosta kliniky Telefón E-mail Web
Molnár Ladislav, doc. MVDr., PhD. +421908477082 ladislav.molnar@uvlf.sk -
Učitelia Telefón E-mail Web
Kottferová Lucia, MVDr., PhD. - lucia.kottferova@uvlf.sk -
Major Peter, MVDr., PhD. +421915986676 peter.major@uvlf.sk -
Sesztáková Edina, MVDr., PhD. +421915986684 edina.sesztakova@uvlf.sk -
Toporčák Juraj, doc. MVDr., PhD. +421915984640 juraj.toporcak@uvlf.sk
Vrabec Vladimír, MVDr. +421917637797 vladimir.vrabec@uvlf.sk -
Vedecko-výskumní pracovníci Telefón E-mail Web
Kuzyšinová Katarína, MVDr., PhD. - katarina.kuzysinova@uvlf.sk -
THP zamestnanci Telefón E-mail Web
Csökölyová Monika +421915986752 monika.csokolyova@uvlf.sk -
Kocurek Vladimír, Ing. +421917637798 - -
Košíková Sofia Mária - sofia.maria.kosikova@uvlf.sk -
Vrabcová Ingrid, Mgr. +421905218066 ingrid.vrabcova@uvlf.sk -