Loading...

Organizačná štruktúra

Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat

Pedagogická činnosť

V súčasnosti klinickú a pedagogickú činnosť zabezpečujú pedagogickí a vedeckí pracovníci a doktorandi, ktorí pracujú samostatne, ale pod odborným dohľadom službukonajúceho veterinárneho lekára, príp. pedagóga. Medzi klinickou a pedagogickou činnosť je úzka spätosť, vzhľadom k tomu, že pacienti kliniky sú prezentovaní študentom v rámci praktických cvičení. Službukonajúci veterinárni lekári počas dennej služby vedú v priebehu týždňa klinické stáže študentov tak, aby títo boli zapájaní do diagnostickej, terapeutickej a preventívnej činnosti kliniky. Do klinickej činnosti Kliniky vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat patrí aj problematika chorôb včiel. V pedagogickej činnosti je zahrnutá problematika chovu a chorôb včiel. Dôraz je kladený na infekčné, invázne choroby a choroby z prostredia, ich diagnostika, terapia a profylaxia.

Všeobecné veterinárske lekárstvo:
 • Chov a choroby plazov a terárijných zvierat
 • Choroby malých cicavcov a laboratórnych zvierat
 • Choroby exotických a zoo zvierat, obojživelníkov a plazov
 • Choroby hydiny
 • Klinické stáže
Hygiena potravín:
 • Choroby hydiny
 • Choroby exotických a zoo zvierat
 • Chov a choroby plazov a terárijných zvierat
 • Klinické stáže
 • Sokoliarstvo a rehabilitácia voľne žijúcich živočíchov
Pohoda a ochrana zvierat:
 • Pohoda hendikepovaných, opustených a zoo zvierat
Veterinárna sestra: