Loading...

Organizačná štruktúra

Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat

Charakteristika pracoviska

Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat poskytuje služby pre tie druhy zvierat, ktoré klinika zahŕňa v klinickej, pedagogickej a vedecko-výskumnej oblasti. Ide konkrétne o všetky druhy aviárne, malé cicavce, exotické a voľne žijúce zvieratá:

  • vtáky (hydina, exotické a voľne žijúce vtáky)
  • teráriové zvieratá (plazy, korytnačky a pod.)
  • malé cicavce (morčatá, škrečky, potkany a pod.)
  • kožušinové zvieratá (králiky, fretky, činčily a pod.)
  • včely a čmeliaky

Klinika poskytuje služby pre preventívnu, poradenskú, expertíznu, diagnostickú a terapeutickú činnosť v oblasti vnútorných, reprodukčných, chirurgických a ortopedických chorôb v zmysle Zákona o veterinárnej starostlivosti č.39/2007 Z.z., č.19/2007 a 442/2004 Z. z. o Komore veterinárnych lekárov SR.

Projekt LIFE Energia (Project LIFE Energy)

HORIZONT Európa B-THENET