Loading...

Organizačná štruktúra

Klinika prežúvavcov

Záverečné práce

Všeobecné veterinárske lekárstvo:
 • Dynamika krívania v chove dojníc
 • Porovnanie zhody, citlivosti a špecifickosti NK testu s Fossomaticom
 • Choroby paznechtov - riziko vzniku mastitíd u dojníc
 • Zmeny v koncentráciách bielkovinových frakcií krvného séra u dojníc v peripartálnom období
 • Hodnotenie reprodukčných parametrov kráv podľa laktácie a produkcie mlieka
 • Vyhodnotenie analýzy plodnosti stáda v chove vysokoprodukčných dojníc
 • Stanovenie hladiny progesterónu v mlieku u vysokoprodukčných dojníc rýchlym diagnostickým testom - P4 RAPID TEST
 • Faktory ovplyvňujúce úspešnosť prenosu embryí u oviec
 • Zisk a hodnotenie embryí u muflonej zveri
 • Zmeny vybraných parametrov vnútorného prostredia bahníc v peripartálnom období
 • Dynamika biochemických ukazovateľov u dojníc s dislokáciou slezu
 • Ochorenia pohybového aparátu prežúvavcov s možnosťami terapie