Loading...

Organizačná štruktúra

Klinika prežúvavcov

Vedecko-výskumná činnosť

Výskum kliniky je zameraný na riešenie najzávažnejších zdravotných problémov prežúvavcov v podmienkach farmových chovov na Slovensku. Ide najmä o oblasť porúch pohybového a reprodukčného aparátu, choroby mliečnej žľazy, produkčné choroby dojníc, ako aj otázky laboratórnej diagnostiky. Na výskum nadväzuje rozsiahla expertízna a poradenská činnosť poľnohospodárskym podnikom (v rámci Slovenskej republiky, zvlášť pri riešení zdravia a reprodukcie zvierat, ako aj produkcie zdravotne bezpečných potravín živočíšneho pôvodu) pri aplikácii najnovších vedeckých poznatkov a využitia modernej prístrojovej techniky pre posudzovanie narušenia vnútorného prostredia prežúvavcov.

Projekty:
  • VEGA 1/0107/17: Výskum etiologických, diagnostických, terapeutických a preventívnych aspektov digitálnej dermatitídy – závažného ochorenia paznechtov hovädzieho dobytka. Realizácia 2017 – 2020.
  • VEGA 1/0486/17: Využitie sérových proteínov v diagnostike porúch zdravotného stavu zvierat. Realizácia 2017 – 2020.
  • VEGA 1/0203/15: Využitie bielkovín krvného séra pri hodnotení porúch zdravotného stavu u dojníc v peripartálnom období. Realizácia 2015 – 2017.
  • VEGA 1/0154/15: Štúdium využitia novších diagnostických metód a biomarkerov pri riešení zdravotných porúch zvierat. Realizácia 2015 – 2017.