Loading...

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

logo projektu

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa úspešne zapojila do výzvy o poskytnutie prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

Názov výzvy: Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine
Názov komponentu: K09 Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií
Vykonávateľ: Úrad vlády SR
Číslo opatrenia: Investícia 3
Názov opatrenia: Excelentná veda
Kód projektu: 09I03-03-V01-00151
Obdobie projektu: 01.03.2023 - 28.02.2026

Cieľ projektu:

Cieľom výzvy je podporiť výskumných pracovníkov (vrátane vysokoškolských učiteľov okrem lektora), ktorých kariéra je ohrozená v súvislosti s konfliktom na Ukrajine, pri ich relokácii na Slovensko. Ide najmä o vedcov pôsobiacich na Ukrajine, ale oprávnení sú aj uchádzači z Ruska, Bieloruska a Moldavska, ak sú ohrození konfliktom. Cieľovou skupinou sú výskumníci v rôznych fázach kariéry – študenti doktorandského štúdia (R1), postdoktorandi (R2), samostatní výskumní pracovníci (R3) a vedúci výskumní pracovníci (R4).

Viac informácií o výzve

„Financované EÚ NextGenerationEU prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci projektu č. 09I03-03-V01-00151“