Loading...

Zelená univerzita

Projekty

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach  využíva všetky dostupné možnosti na získavanie finančných prostriedkov, ktoré pomáhajú zlepšiť životné prostredie.

Významnú pomoc prinášajú štrukturálne fondy Európskej únie. Z Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, sa univerzite podarilo získať podporu na realizáciu projektov zameraných na znižovanie energetickej náročnosti budov. 
Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 25 (údržba, záhradníctvo, skleníky)
Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 35 (chemické disciplíny)
Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 36 (farmácia)
Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 17 (kliniky)
Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 12 (výživa a chov zvierat)
Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 14 (všeobecné kompetencie, jedáleň)
Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 39 (archív, poslucháreň)

O projektoch na zníženie energetickej náročnosti sme informovali vo Výročných správach UVLF, v Spravodajcovi UVLF a v článkoch na webovom portáli UVLF
Tri budovy majú po rekonštrukcii nižšiu energetickú náročnosť a lepšie podmienky na štúdium a prácu
Univerzita vďaka eurofondom obnovila už piatu budovu

UVLF bola partnerom projektu LIFE energia!, ktorý získal cenu Európskej komisie LIFE Awards v programe LIFE v kategórii ochrana prírody. https://www.lifeenergia.sk/

O výstupoch projektu sme písali v článkoch:
Prelet nad bezpečným miestom
Prelet nad bezpečným miestom
Sme #zamodruoblohu
Orol krikľavý sa po rehabilitácii na UVLF vydal na púť do Afriky
Projekt LIFE energia získal hlavnú cenu v kategórii ochrana prírody!