Loading...

Zelená univerzita

Aktivity

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach má záujem realizovať opatrenia podporujúce ochranu životného prostredia. V spolupráci so zamestnancami, študentmi, ale aj širokou verejnosťou chce pripravovať rôzne aktivity, ktoré by pomohli pri napĺňaní cieľov Zelenej univerzity.

Naša univerzita symbolickým spôsobom podporila konferenciu OSN o zmene klímy, známu ako COP26, ktorej hostiteľskou krajinou bolo Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska. Lídri z celého sveta vrátane tých zo Slovenska v Glasgowe rokovali o ambicióznych cieľoch na záchranu planéty.
Veterina svieti nazeleno

Na zistenie aktuálneho stavu vo vnímaní ekologických aktivít na UVLF sme pripravili krátky dotazník, ktorého cieľom je zistenie záujmu o podporu environmentálnej zodpovednosti jednotlivca a univerzity. Dotazník bol anonymný a jeho výsledky budú použité na analýzu súčasného stavu konkrétnych oblastí ochrany a tvorby životného prostredia na UVLF v Košiciach.
Ako vnímame ekologické aktivity na ULVF
Výsledky dotazníkového prieskumu ukázali, ako vnímame životné prostredie na univerzite

V priebehu roka chceme pripraviť kampane k rôznym problematikám v duchu stratégie Jeden svet – Jedna medicína – Jedno zdravie. Nemusí ísť vždy o globálne témy. Veríme, že aj malými krokmi môžeme urobiť veľký posun v našom zmýšľaní.

Zviera nie je vhodný vianočný darček
Vyskúšajme Vianoce ekologické a zelené
Na úder hromu pri búrke je zviera pripravené, na výbuch ohňostroja nie
Využite UNIZBER liekov, zbavte sa starých a nepoužívaných liekov
Zbavte sa starých liekov - využite UNIZBER liekov už na budúci týždeň!
UNIZBER liekov s odozvou verejnosti už v prvý deň
Univerzita býva „na Severe“ a chce s ním aj spolupracovať
Staré lieky môžu škodiť prírode - úlohou farmaceutov je aj edukácia
Nepotrebné posuňte ďalej, swapujte!
Svetový deň vody je pre každého inšpiráciou, aby sme boli zodpovední
Pridajte sa, aby sme boli krajší: UNI CLEANUP DAY 2022
Použitý kuchynský olej doneste po sviatkoch do školy
Prvý zber použitého oleja mal odozvu
UNI CLEANUP DAY 2022 v predvečer dňa zeme s dobrou náladou
Dnes je Deň Zeme, univerzitný park sa vyparádil
Triedenie odpadu – má to zmysel?