Loading...

Zelená univerzita

Aktivity

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach má záujem realizovať opatrenia podporujúce ochranu životného prostredia. V spolupráci so zamestnancami, študentmi, ale aj širokou verejnosťou chce pripravovať rôzne aktivity, ktoré by pomohli pri napĺňaní cieľov Zelenej univerzity.

Naša univerzita symbolickým spôsobom podporila konferenciu OSN o zmene klímy, známu ako COP26, ktorej hostiteľskou krajinou bolo Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska. Lídri z celého sveta vrátane tých zo Slovenska v Glasgowe rokovali o ambicióznych cieľoch na záchranu planéty.
Veterina svieti nazeleno

Na zistenie aktuálneho stavu vo vnímaní ekologických aktivít na UVLF sme pripravili krátky dotazník, ktorého cieľom je zistenie záujmu o podporu environmentálnej zodpovednosti jednotlivca a univerzity. Dotazník bol anonymný a jeho výsledky budú použité na analýzu súčasného stavu konkrétnych oblastí ochrany a tvorby životného prostredia na UVLF v Košiciach.
Ako vnímame ekologické aktivity na ULVF

V priebehu roka chceme pripraviť kampane k rôznym problematikám v duchu stratégie Jeden svet – Jedna medicína – Jedno zdravie. Nemusí ísť vždy o globálne témy. Veríme, že aj malými krokmi môžeme urobiť veľký posun v našom zmýšľaní.

Zviera nie je vhodný vianočný darček

Vyskúšajme Vianoce ekologické a zelené