Loading...

Oznamy

Využite UNIZBER LIEKOV, zbavte sa starých a nepoužívaných liekov

Využite UNIZBER LIEKOV, zbavte sa starých a nepoužívaných liekov

17.01.2022   Aktuality

Nielen lieky viazané na lekársky predpis, ale aj voľnopredajné, prípadne veterinárne lieky po vyradení z použitia patria medzi nebezpečný odpad a musia byť likvidované špecifickým spôsobom. Ak sa táto zásada nedodrží, môžu ich zložky kontaminovať pôdu alebo podzemné vody. Chemikálie uvoľnené z liekov pri ich nevhodnej likvidácii majú pri dlhodobej expozícii výrazný vplyv na zdravie ľudí a zvierat aj pri nízkych koncentráciách.

Nepoužité lieky nepatria do komunálneho odpadu! Čo s nimi? Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a Spolok košických študentov farmácie pripravujú UNIZBER LIEKOV. Od pondelka 14. februára do stredy 16. februára 2022 od 10. do 14. hodiny budete môcť odovzdať nepoužité lieky v Univerzitnej lekárni v areáli UVLF na Komenského ulici č. 73.

„Sme zelená univerzita, záleží nám na našom životnom prostredí a ako farmaceuti veľmi dobre vieme, čo všetko lieky obsahujú, ako sa dostávajú do životného prostredia a aký môže byť ich dlhodobý dopad na naše okolité prostredie. Obraciame sa preto nielen na našich študentov a zamestnancov, ale na všetkých obyvateľov mesta, so žiadosťou, aby skontrolovali svoje domáce lekárničky, vyradili lieky, ktoré neužívajú alebo sú exspirované a priniesli ich do lekárne,“ vysvetľuje vedúca Katedry lekárenstva a sociálnej farmácie UVLF Monika Fedorová. „S našimi študentmi nebudeme lieky iba preberať, ale záujemcom aj poradíme, ako lieky do lekárne správne odovzdať a odpovieme na všetky otázky, ktoré nám položia.“

Odborníci odhadujú, že približne 8 – 10 percent účinných alebo iných látok z liekov alebo farmaceutických produktov, ktoré sa nachádzajú v životnom prostredí, pochádza z nesprávne zlikvidovaných liekov – spláchnutých do toalety, nalievaných do odtokov, alebo inak nehodne zlikvidovaných v domácom odpade. Znížiť tento podiel môže každý z nás. Pomôžte aj vy, zapojte sa do UNIZBERU LIEKOV!