Loading...

Oznamy

Oznámenie o konaní dizertačnej skúšky - 08.-20.03.2024

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 08.03.2024 o 8.30 hodine sa v seminárnej miestnosti katedry mikrobiológie a imunológie, (pavilón P3), koná dizertačná skúška MVDr. Lenky Kollár…

Bulletin SAIA

23.02.2024   Oznamy študentom
Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke SAIA, n. o., www.saia.sk bolo zverejnené nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy …


NŠP: výzva na predkladanie žiadostí o štipendium

22.02.2024   Oznamy študentom
V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové pobyty v akademickom roku 2024/2025. Uzávierka na…

Oznámenie o konaní dizertačnej skúšky - 04.03.2024

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 04.03.2024 o 13.00 hodine sa v zasadacej miestnosti katedry epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia v pavilóne P1, 1. poschodie, koná…

Oznámenie o konaní dizertačnej skúšky - Ing. Lenka Tomečková

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 28.02.2024 o 13.00 hodine sa koná dizertačná skúška Ing. Lenky Tomečkovej v študijnom programe hygiena chovu zvierat a životné prostredie na tému:…

Ako zvládnuť zdravie a život ohrozujúce situácie? Príďte sa porozprávať

Nie vždy sa dokážeme vysporiadať s problémami, ktoré prináša každodenný život. Niekedy poradia kamaráti a kamarátky, rodičia, spolužiaci. Ale niekedy by sa zišla rada človeka, ktorý je nad vecou a dokáže byť objektívny, aby to neskončilo…


Štipendium Kemitraan Negara Berkembang

08.02.2024   Oznamy študentom
Štipendium Kemitraan Negara Berkembang, všeobecne známe ako štipendium KNB, je finančná pomoc, ktorú indonézska vláda ponúka potenciálnym medzinárodným študentom (bakalárom, magistrom aj doktorandom) KNB ponúka skúsenosti so štúdiom na…


Oznam firmy Gastromila - výdaj stravy 09. 02. 2024

Vážení zamestnanci, vážení študenti, oznamujeme Vám, že dňa 09. 02. 2024 sa budú z dôvodov príprav na Maškarný ples obedy vydávať od 11:00 do 13:00 hod. Komenského 73 - Menu A a B bude možné objednať len do 12:30 hod. ŠD1…

Oznámenie o habilitačnom konaní - MVDr. Vladimír Hisira, PhD.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 21. februára 2024 o 13.00 hod. sa v aule UVLF v Košiciach (P 34) uskutoční verejná habilitačná prednáška  MVDr. Vladimíra Hisiru, PhD., …


Oznámenie o habilitačnom konaní - MVDr. Mária Vargová, PhD.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 7. februára 2024 o 10.00 hod. sa v aule UVLF v Košiciach (P 34) uskutoční verejná habilitačná prednáška  MVDr. Márie Vargovej, PhD., …


Oznam firmy Gastromila - výdaj stravy 19. 01. 2024

Vážení zamestnanci, vážení študenti, oznamujeme Vám, že dňa 19. 01. 2024 budú z dôvodov výpadku sieťových služieb platiť niektoré obmedzenia Komenského 73 - Menu A a B bude možné objednať len do 08:00 hod. - Menu A a B nebude…


Students equine vetlab

09.01.2024   Oznamy študentom
Drahí študenti, je nám cťou Vás pozvať na kurz, ktorý je špeciálne prispôsobený veterinárnym študentom so záujmom o konskú medicínu! Kurz pozorstáva z prednášok vrátane prípadových štúdií a informácií o postupoch, ktoré budete mať možnosť…

Erasmus+ absolventská stáž

13.12.2023   Oznamy študentom
Drahí budúci absolventi! Využite možnosť vycestovať na Erasmus+ aj po štátniciach. Prihláste sa na Erasmus+ absolventskú stáž a vycestujte na zahraničnú stáž až do roka od ukončenia štátnic. Prihláste sa registráciou na wse.solidintern.com.…

Oznam firmy Gastromila - výdaj stravy 15. 12. 2023.

Vážení zamestnanci, vážení študenti, oznamujeme Vám, že dňa 15. 12. 2023 sa budú obedy vydávať na Komenského a Podhradovej do 13:00 hod. len balené Komenského 73 - od 11:00 do 13:00 hod. - výdaj len balených obedov v študentskej…