Loading...

Oznamy

Oznamy študentom

Možnosti stáže pre študentov v SLORD

26.01.2022   Oznamy študentom
Možnosti stáže pre študentov v Styčnej kancelárii SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD). Aktuálne sa otvára výberové konanie pre stážistov s nástupom od 1. septembra 2022, do ktorého je možno podávať prihlášky od 1. februára do 30. apríla…

POKYNY k priebehu výučby v letnom semestri ak. roka 2021/2022

Vzhľadom na súčasné bezpečnostné a preventívne opatrenia súvisiace so šírením infekcie COVID-19 by sme Vás chceli touto cestou informovať o podmienkach, za ktorých bude prebiehať výučba v letnom semestri ak. roka 2021/2022. Výučba v…

Štipendijné pobyty na Taiwane pre slovenským študentov

Taipejská reprezentačná kancelária v Bratislave ponúka štipendijné pobyty: Taiwan Scholarship (for degree, up to 3 years): https://www.roc-taiwan.org/sk_en/post/2957.html  Huayu Enrichment Scholarship (2-12 months, for Mandarin…

Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe mikrobiológia PharmDr. Karolíny Englerovej Dizertačná práca: Antimikrobiálny a…

Výzva na obsadenie pracovných miest vedecko-výskumných pracovníkov - postdoktorandov

Rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vyhlasuje výzvu: na obsadenie pracovného miesta vedecko-výskumného pracovníka – postdoktoranda pre účely grantu financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ s názvom „Otvorená…

Želáme Vám zdravé, šťastné, veselé a bezpečné!

Milí kolegovia, študenti, zamestnanci, absolventi, priatelia, priaznivci, podporovatelia, ctená veľká rodina Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. V končiacom sa roku sme si ešte silnejšie uvedomili hodnoty zdravia -…

Oznámenie o habilitačnom konaní - MVDr. Jaroslav Novotný, PhD.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 13. januára 2022 o 13.00 hod. sa online formou uskutoční habilitačná prednáška MVDr. Jaroslava Novotného, PhD., odborného asistenta z Kliniky ošípaných UVLF…

Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce - MVDr. Lucia Kottferová

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby zvierat MVDr. Lucie Kottferovej Dizertačná práca: Dermatofytózy malých…

Ako vnímame ekologické aktivity na ULVF

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach má záujem realizovať opatrenia podporujúce ochranu životného prostredia. Veríme, že nájdeme podporu aj u Vás, milí študenti a zamestnanci! Prosíme vás preto o vyplnenie krátkeho…

Oznam firmy Gastromila - Zmena doby výdaja jedál od 01.12.2021 do 14. 01. 2022

Vážení stravníci, od 01. 12. 2021 do 14. 01. 2022 sa mení doba výdaja jedál na Komenského a na Podhradovej. Pondelok - Piatok: 11:00 hod. - 13:00 hod. Obedy si môžete objednať do 8:00 hod. Ak máte pizzu do 8:00 hod. nahlásiť z ponuky…

Ďalšie očkovanie bude v chemickom pavilóne

V piatok 3. decembra 2021 v dopoludňajších hodinách bude na pôde Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach ďalšia možnosť zaočkovať sa proti ochoreniu COVID-19. Prihlásiť sa možno na prvú, druhú a tretiu dávku vakcíny. Vzhľadom na…

Dôležitá informácia - ŠD

26.11.2021   Oznamy študentom
Dôležité: Oznamujeme, že rektorka UVLF  dňa 23. 11. 2021 odsúhlasila udržiavací poplatok za ubytovanie študentom, ktorí opustili internáty. Poplatok sa znižuje na udržiavací poplatok vo výške 50 % od mesiaca december 2021 do doby trvania…

Dištančná výučba, prezenčne len klinická prax v malých skupinách

V súlade so zmenami, ktoré schválila Vláda SR vo štvrtok 18. novembra 2021 a ktoré zavádza nový COVID automat, upravuje Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach výučbu v zimnom semestri akademického roka 2021/22. Výučba bude…

Chráňme hodnoty Novembra 1989, chceme byť slobodnou univerzitou

Deň boja za slobodu a demokraciu a Medzinárodný deň študentstva, ktoré si pripomíname 17. novembra, sú príležitosťou na to, aby sme zdôraznili, že hodnoty získané v minulosti si treba vážiť a chrániť. Hlásime sa k akademickým tradíciám a slobodám…

Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe neurovedy RNDr. Zuzany Tkáčovej Dizertačná práca: Analýza ligand-receptorových…

Udelenie rektorského voľna - Deň študentstva a Deň boja za slobodu a demokraciu

Oznamujem všetkým študentom a pedagógom UVLF v Košiciach, že na deň 16. novembra 2021 udeľujem rektorské voľno všetkým študentom a doktorandom denného štúdia všetkých študijných programov v slovenskom a anglickom jazyku (bez náhrady…

"Čo ja viem" - pozvánka na nakrúcanie relácie RTVS

12.11.2021   Oznamy študentom
Nakrúcania sa zúčastňujú vysokoškolskí študenti a vyzdvihnutá je počas nakrúcania aj samotná vysoká škola, za ktorú vedomosťami prišli študenti bojovať. Relácia bude vysielaná vždy v piatok o 20:30 hod. na Jednotke. Nakrúcanie prebieha v rôznych…

Zodpovedný protest za slobodné univerzity a petícia

Predstavitelia Rady vysokých škôl, Študentskej rady vysokých škôl, Univerzity Komenského a Slovenskej technickej univerzity ako zástupcovia slovenských vysokých škôl, učiteľov, výskumníkov, študentov a zamestnancov v súvislosti s diskusiou o…

Zaočkujte sa na pôde univerzity

V piatok 12. novembra 2021 v dopoludňajších hodinách bude na pôde Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach už tretíkrát možnosť zaočkovať sa proti ochoreniu COVID-19. Prihlásiť sa možno na prvú, druhú a tretiu dávku vakcíny.…