Loading...

Oznamy

Kampaň k hodnoteniu učiteľa a predmetu za 2022-2023

Všetkým študentom UVLF v Košiciach od 2. do 6. ročníka všetkých študijných programov v dennej a externej forme! V dňoch od 25.09.2023 do 29.09.2023 máte prostredníctvom AIS jedinečnú príležitosť anonymne vyplniť dotazník „Hodnotenie učiteľa…

Výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové pobyty - LS AR 2023/23

19.09.2023   Oznamy študentom
V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové pobyty v letnom semestri akademického roka 2023/2024. …


Oznam firmy Gastromila - Zmena výdaja jedál do 15. 09. 2023

Vážení stravníci, výdaj jedál na Komenského a na Podhradovej. Doba výdaja: Komenského: Pondelok - Piatok: 11:30 hod. - 14:00 hod. Podhradová: od 04. 09. 2023 - Z technických príčin ZATVORENÉ Dobíjanie kreditu: Komenského -…

Udelenie rektorského voľna - Uvítací piknik pre novoprijatých študentov

Oznamujem všetkým študentom prvých ročníkov a pedagógom UVLF v Košiciach, že na deň 21. septembra 2023 udeľujem rektorské voľno od 13.00 hod. všetkým študentom prvého ročníka všetkých študijných programov v slovenskom a anglickom jazyku …

Udelenie rektorského voľna - Slávnostné otvorenie akademického roka 2023/2024

Oznamujem všetkým študentom a pedagógom UVLF v Košiciach, že na deň 18. septembra 2023 udeľujem rektorské voľno všetkým študentom všetkých študijných programov v slovenskom a anglickom jazyku vrátane doktorandského štúdia (bez náhrady…
Oznam Študijneho oddelenia - Potvrdenie o ošetrení u lekára

08.09.2023   Oznamy študentom
Oznamujeme všetkým študentom našej univerzity, že od ak. r. 2023/2024 zavádzame jednotné tlačivo na potvrdenie neúčasti na pedagogickom procese zo zdravotných dôvodov – „Potvrdenie o ošetrení u lekára“ . Učitelia a študijné oddelenie budú…
Oznam firmy Gastromila - výdaj stravy 07. 09. 2023.

Vážení zamestnanci, vážení študenti, oznamujeme Vám, že dňa 07. 09. 2023 sa budú obedy na Komenského vydávať len v zamestnaneckej časti jedálne. Gastromila s.r.o.

Oznam Referátu pre doktorandské štúdium

Dovoľujeme si Vás informovať, že v dňoch 22. 08. – 28. 08. 2023 bude Referát pre doktorandské štúdium zatvorený z dôvodu prípravy a konania obhajob dizertačných prác. V tomto období prosím obmedzte svoju komunikáciu výhradne na emailovú formu.…

Informácia o pridelení ubytovania na ŠD UVLF + Harmonogram ubytovania - AR 2023/2024

21.08.2023   Oznamy študentom
Harmonogram ubytovania na akademický rok 2023/2024 Študenti, ktorým bolo pridelené ubytovanie, majú v žiadosti v systéme AIS uvedené 3krát áno, žiadosť overená, akceptovaná, potvrdená (viď obrázok).

Pozvánka na 12. riadne zasadnutie Akademického senátu UVLF - 24. 08. 2023

Pozývam Vás na 12. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo funkčnom období 2022 – 2026, ktoré sa uskutoční dňa 24. 8. 2023 (štvrtok) o 13:00 hod v posluchárni P-34 (Aula UVLF v…


Medzinárodný prieskum o spotrebe medu a vnímaní včelárstva z pohľadu spotrebiteľov

Projekt B-THENET, ktorý skúma včelárstvo v rámci EÚ, oznamuje spustenie komplexného dotazníkového prieskumu zameraného na získanie cenných informácií o spotrebiteľských návykoch Európanov týkajúcich sa spotreby medu a ich názoroch na moderné a…