Loading...

Oznamy

Oznamy študentom

Pozvánka na konferenciu Vyber si život s hlavnou témou "Farmácia a ochrana života"

Dovoľujeme si Vás pozvať na konferenciu Vyber si život s hlavnou témou "Farmácia a ochrana života". Konferencia sa uskutoční online 24. septembra 2021 (piatok) so začiatkom o 10:00.  Program je uvedený v prílohe, prosím Vás o zazdieľanie…

SAIA ponúka možnosť uchádzať sa o štipendijné pobyty v Rakúsku

V rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá a projektovú spoluprácu. Záujemcovia o štipendijné pobyty v Rakúsku sa môžu uchádzať v…

Oznam firmy Gastromila - Zmena doby výdaja jedál od 16.9.2021

Vážení stravníci, od 16. 9. sa mení doba výdaja na Komenského a na Podhradovej. Pondelok - Piatok: 11:00 hod. - 14:00 hod. Obedy si môžete objednať do 8:00 hod. Ak máte pizzu do 8:00 hod. nahlásiť z ponuky. Pri odbere väčšieho…


Oznam ŠD

08.09.2021   Oznamy študentom
Oznam študentom Oznamujeme študentom, že z dôvodu stavebných prác v ŠD13 bude: WC a umyvárka na 4. a 5.poschodí uzatvorená (na 5. poschodí bude uzamknutá , na 4.poschodí bude vyčlenená len pre pracovníkov DAG Slovakia ) Hlučné…


Nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové pobyty na ak. r. 2021/22

dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové  pobyty v letnom…

Oznam Študijného oddelenia pre študentov a zamestnancov UVLF

V nadväznosti na príkaz rektorky č. 8/2021  Vám oznamujeme, že študijné oddelenie bude rešpektovať protokol OTP (očkovanie – testovanie – prekonanie nákazy) pri osobnom vybavovaní študentov v priestoroch študijného oddelenia. S cieľom predísť…


Prečo váhaš? Príď sa zaočkovať do školy!

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v spolupráci s očkovacím centrom BIONT pripravila na piatok 3. septembra 2021 vakcináciu pre svojich študentov, zamestnancov a ich rodinných príslušníkov. Bude priamo v areáli školy, v…


Oznam ŠD - Zápis na ubytovanie v ŠD UVLF pre akademický rok 2021/2022

31.08.2021   Oznamy študentom
Zápis študentov v ŠD prebehne podľa týchto usmernení: Pri vstupe do budovy si každý študent vydezinfikuje ruky na označenom mieste pri vstupe s dezinfekčným roztokom. Študent vstupuje do budovy s ochranou tváre – rúško, respirátor. …

Oznam ŠD - Pre študentov ubytovaných v ŠD UVLF

31.08.2021   Oznamy študentom
Pre študentov ubytovaných v ŠD UVLF stanovujem nasledujúce zásady bezpečnostných opatrení vyplývajúce z Príkazu rektorky č.8/2021 Registrácia na ubytovanie študentov na ŠD UVLF sa riadi opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnených…

Oznam ŠD - Harmonogram ubytovania + informácie

HARMONOGRAM UBYTOVANIA na akademický rok 2021 /2022 (od 07.30 h – 15.00 h v pracovných dňoch) – osobný zápis v ŠD UVLF 02.09.2021 a 13.09.2021 1 ročník K, BKaP, CanHip 7.30 h - 11.00 h …

Oznam Oddelenia IKT - MS Teams, WebMail, WIFI a ISIC pre VŠETKY ROČNÍKY,

31.08.2021   Oznamy študentom
Prihlásenie na Outlook Office 365: outlook.office365.com Prihlasovacie meno (Login): ID_študenta_z_AiS2@student.uvlf.sk Heslo (Password): heslo do mailu   Prihlásenie na Outlook Office 365 pre 1.ročník outlook.office365.com …

Prijímacia komisia zasadala druhýkrát

V utorok 27. júla 2021 po druhýkrát zasadla Prijímacia komisia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Na programe mala prijatie ďalších uchádzačov v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania, na uvoľnené miesta po…

Výzva na obsadenie pracovných miest-postdoktorandov projektov DSV

Rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vyhlasuje výzvy: 1) na obsadenie 4 pracovných miest vedecko-výskumných pracovníkov – postdoktorandov pre účely grantu financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ s názvom…

9th International Congress “Veterinary Science and Profession 2021”

15.07.2021   Oznamy študentom
pozývame vás na 9th International Congress “Veterinary Science and Profession 2021”, -online - October 9th, 2021  at the Faculty of Veterinary Medicine, University of Zagreb, Croatia. Termín na doručene abstraktu / abstract submission deadline…

Sťahovanie študijného oddelenia

Oznamujeme študentom, zamestnancom a širokej verejnosti, že z dôvodu rekonštrukcie budovy P-14 bude Študijné oddelenie v dňoch 9. až 16. 7. 2021 presťahované do náhradných priestorov v pavilóne č. 4. Z uvedeného dôvodu Vás prosíme, aby ste v…

Animal Welfare Ethics and Law and Communication skills

06.07.2021   Oznamy študentom
Vážení študenti, pozývame vás na letnú školu „Animal Welfare Ethics and Law and Communication skills” at the Faculty of Veterinary Medicine – Skopje, Macedonia Link na letnú školu / link to this summer school: https://fvm.ukim.edu.mk…