Loading...

OznamyPozvánka na 18. riadne zasadnutie Akademického senátu UVLF - 04. 07. 2024

Pozývam Vás na 18. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo funkčnom období 2022 – 2026, ktoré sa uskutoční dňa 04. 07. 2024 (štvrtok) o 14:00 hod. v Aule Univerzity veterinárskeho…

Oznam firmy Gastromila - Zmena výdaja jedál od 01. 07. do 15. 09. 2024

Vážení stravníci, od 01. 07. do 15. 09. 2024 sa mení výdaj jedál na Komenského a na Podhradovej. Doba výdaja: Komenského: Pondelok - Piatok: 11:00 hod. - 13:00 hod. Podhradová: Pondelok - Piatok: 11:00 hod. - 13:00 hod. Pri balenej…

Oznam Študijného oddelenia - Zatvorené ŠO od 26. 6. do 28. 6. 2024

Oznamujeme študentom, učiteľom a širokej verejnosti, že v dňoch 26. , 27. a 28. júna 2024 bude Študijné oddelenie zatvorené z dôvodu zabezpečovania slávnostných promócií našich absolventov v Národnom divadle v Košiciach. Prosíme Vás,…

Veterinka predlžuje zápis, upravuje školné a ponúka aj prémiu

Nová Materská škola Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach predlžuje možnosť zapísať dieťa do 25. júna 2024. Veterinka zároveň po prehodnotení nákladov znížuje mesačné poplatky. Pre prvých desať zapísaných detí navyše poskytne…

Spievate? Pridajte sa k Ženskému zboru Českého spolku v Košiciach

Ženský zbor Českého spolku v Košiciach prijme nové členky do všetkých hlasov, najnižší možný vek je 16 rokov. Ponúka optimálny spôsob relaxácie, výborný kolektív, zaujímavú koncertnú činnosť. Hlásiť sa je možné vždy v stredu medzi 17.00 a 19.00…

Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce - MVDr. Scarlett Marešová

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia MVDr. Scarlett Marešovej Dizertačná práca: …International Summer School on Biosafety, Veterinary Faculty, Ljubljana, Slovenia

06.06.2024   Oznamy študentom
Vážení študenti, v rámci CEEPUS programu je oficiálne otvorená ďalšia letná škola 2024 „International Summer School on Biosafety, Veterinary Faculty, Ljubljana, Slovenia“ v termíne 15.9.2024 - 21.9.2024 Uzávierka podávania žiadostí na…

Pozvánka na 17. riadne zasadnutie Akademického senátu UVLF - 13. 06. 2024

Pozývam Vás na 17. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo funkčnom období 2022 – 2026, ktoré sa uskutoční dňa 13.06. 2024 (štvrtok) o 11:00 hod. v Aule Univerzity veterinárskeho…

Oznámenie o habilitačnom konaní - MVDr. Boris Semjon, PhD.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 18. júna 2024 o 13.00 hod. sa v aule UVLF v Košiciach (P-34) uskutoční verejná habilitačná prednáška  MVDr. Borisa Semjona, PhD., …

Celoslovenská súťaž o najlepšiu študentskú prácu

Vážení študenti, vážení vedúci študentkých prác, vážené dámy, vážení páni,  Slovenská spoločnosť pre kvalitu ako národná autorita a zástupca SR v nadnárodných organizáciách zameraných na manažérstvo kvality a rozvoj v oblasti kvality života …

Oznámenie o habilitačnom konaní - MVDr. Martin Kožár, PhD.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 17. júna 2024 o 13.00 hod. sa v aule UVLF v Košiciach (P-34) uskutoční verejná habilitačná prednáška  MVDr. Martina Kožára, PhD., odborného…GCUB International Mobility Program 2024 - BRAZIL

24.05.2024   Oznamy študentom
Vážení doktorandi a magistri, dovoľujeme si vám touto cestou poslať ponuku štipendií na brazílskych VŠ pre študentov v rámci Medzinárodného mobilitného programu GCUB, ktorú sme obdržali z Veľvyslanectva Brazílie v Bratislave. Prihlásiť sa je…

Veterinka má svoju webovú stránku

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach otvorí v septembri materskú školu s názvom VETERINKA. Je situovaná v jednom z pavilónov priamo v areáli univerzity, deti budú mať k dispozícii aj vlastné ihrisko s hernými prvkami. Zápis…

Oznam firmy Gastromila - Zmena výdaja jedál 23. 5. 2024

Vážení zamestnanci, vážení študenti, oznamujeme Vám, že dňa 23. 5. 2024 sa budú obedy z dôvodu prípravy na Majáles vydávať nasledovne: Komenského 73: od 11:00 do 12:30 hod. Jedáleň ŠD – Cesta pod Hradovou 11: od 11:00 do 12:30 hod. …