Loading...

Oznamy


Chystáme apidologickú konferenciu a národné podujatie projektu B-THENET

23.02.2024   Aktuality
Pozývame Vás na BeeConnected 2024: II. česko-slovenskú apidologickú konferenciu a Národné podujatie projektu B-THENET. Uskutočnia sa 4. - 5. apríla 2024 na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Hlavnou témou konferencie…


Oznámenie o konaní dizertačnej skúšky - 08.-20.03.2024

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 08.03.2024 o 8.30 hodine sa v seminárnej miestnosti katedry mikrobiológie a imunológie, (pavilón P3), koná dizertačná skúška MVDr. Lenky Kollár…

Bulletin SAIA

23.02.2024   Oznamy študentom
Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke SAIA, n. o., www.saia.sk bolo zverejnené nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy …
NŠP: výzva na predkladanie žiadostí o štipendium

22.02.2024   Oznamy študentom
V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové pobyty v akademickom roku 2024/2025. Uzávierka na…


Oznámenie o konaní dizertačnej skúšky - 04.03.2024

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 04.03.2024 o 13.00 hodine sa v zasadacej miestnosti katedry epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia v pavilóne P1, 1. poschodie, koná…Pomôžte študentom veterinárnej medicíny – darujte telo vášho zvieracieho miláčika

20.02.2024   Aktuality
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a jej Katedra morfologických disciplín otvárajú darcovský program, ktorý by mal pomôcť študentom veterinárnej medicíny pri praktických cvičeniach. Na verejnosť sa obracajú s výzvou na…