Loading...

OznamyOznam Študijného oddelenia - Zatvorené ŠO od 26. 6. do 28. 6. 2024

Oznamujeme študentom, učiteľom a širokej verejnosti, že v dňoch 26. , 27. a 28. júna 2024 bude Študijné oddelenie zatvorené z dôvodu zabezpečovania slávnostných promócií našich absolventov v Národnom divadle v Košiciach. Prosíme Vás,…
Univerzita a stavovská organizácia podpísali rámcovú zmluvu o odbornej praxi

20.06.2024   Aktuality
Rektor Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Jozef Nagy a prezident Komory veterinárnych lekárov SR Ľubomír Kráľ v stredu 19. júna 2024 podpísali Rámcovú zmluvu o zabezpečení výkonu odbornej praxe a stáže študentov. …Veterinka predlžuje zápis, upravuje školné a ponúka aj prémiu

Nová Materská škola Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach predlžuje možnosť zapísať dieťa do 25. júna 2024. Veterinka zároveň po prehodnotení nákladov znížuje mesačné poplatky. Pre prvých desať zapísaných detí navyše poskytne…