Loading...

Oznamy

Oznam Katedry morfologických disciplín

Vážení klienti, oznamujeme Vám, že diagnostické pitvy sa  od 22. júla 2024 do 23. augusta 2024 nebudú vykonávať. Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Oznam Katedry epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia

Katedra epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia oznamuje svojím klientom, že v dňoch 15. 07. - 31. 07. 2024 nebudeme z dôvodu čerpania dovoleniek vyšetrovať vzorky na parazitárne infekcie. Ďakujeme za pochopenie.Oznam Študijného oddelenia - Zatvorené ŠO od 26. 6. do 28. 6. 2024

Oznamujeme študentom, učiteľom a širokej verejnosti, že v dňoch 26. , 27. a 28. júna 2024 bude Študijné oddelenie zatvorené z dôvodu zabezpečovania slávnostných promócií našich absolventov v Národnom divadle v Košiciach. Prosíme Vás,…


VETERINKA – prijímame prihlášky do materskej školy

Máte doma dieťa vo veku škôlkara alebo škôlkarky? Premýšľate o tom, akú materskú školu si vyberiete? Zvoľte VETERINKU! Bude unikátna a jedinečná.  ZÁPIS do materskej školy VETERINKA bude v termíne od 21. do 30. mája 2024 PODMIENKY ZÁPISU …

Univerzita začala zápis detí do materskej školy Veterinka

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach otvorí v septembri materskú školu s názvom Veterinka. Je situovaná v jednom z pavilónov priamo v areáli univerzity, deti budú mať k dispozícii aj vlastné ihrisko s hernými prvkami. Zápis…

VETERINKA - čím bude Materská škola UVLF výnimočná

Materská škola Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach začne písať svoju históriu 1. septembra 2024. Univerzita vznikla už pred 75 rokmi, na začiatku tohtoročného septembra sa v nej však budú prvýkrát hrať deti! Naším zámerom je…


Ponuka na predaj - SLOVBUS SB 13.01

23.04.2024   Neprehliadnite
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach podľa zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií v znení neskorších predpisov ponúka na predaj nepotrebnú hnuteľnú vec a to : Ponuka na predaj …

ZVIERATÁ VO SVETLE PRÁVNYCH PREDPISOV

POZVÁNKA na 22. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou ZVIERATÁ: PROBLÉMY SÚVISIACE S CHOVOM ZVIERAT VO SVETLE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV 12. – 14. júna 2024 Vysoké Tatry Tatranská Lomnica Hotel SLOVAN*** Slovensko …Publikujte v časopise TTb získate zverejnenie článkov v prestížnych databázach

TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin (TTb) je interdisciplinárny recenzovaný odborný časopis zameraný na oblasť prenosu technológií a inovácií do praxe. Autormi odborných článkov sú skúsení experti v tejto oblasti prevažne z akademického a vedeckého…

Blahoželanie rektora UVLF ku Dňu učiteľov

Vážení učitelia, kolegyne a kolegovia, Vaša práca je veľmi náročná,  je zodpovedná  a určite je záslužná.  A možno nie vždy dostatočne ocenená, preto slov uznania a vďaky nemôže byť nikdy priveľa. Vaše životy sa riadia akademickými rokmi a ich…