Loading...

Oznamy

Neprehliadnite

Oznam Univerzity tretieho veku

Výučba UTV v Košiciach  sa v AR  2021/2022 ruší vo všetkých vzdelávacích odboroch v súlade s opatreniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a Úradu verejného zdravotníctva v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 a s cieľom…

Obmedzenie prevádzky v Univerzitnej veterinárnej nemocnici počas návštevy pápeža Františka

V súvislosti s návštevou pápeža Františka v Košiciach, ktorý sa s mladými ľuďmi stretne v bezprostrednej blízkosti areálu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach  na štadióne Lokomotívy, prijala škola nevyhnutné opatrenia. V…


Prečo váhaš? Príď sa zaočkovať do školy!

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v spolupráci s očkovacím centrom BIONT pripravila na piatok 3. septembra 2021 vakcináciu pre svojich študentov, zamestnancov a ich rodinných príslušníkov. Bude priamo v areáli školy, v…


Oznam Katedry morfologických disciplín

Katedra morfologických disciplín, pracovisko patologická anatómia oznamuje, že  z dôvodu sťahovania laboratórií  budú v čase od 6.9. – 10.9. 2021 prijímané vzorky na histologické vyšetrenia len poštou. Osobne bude možné od 13.9.2021 doniesť…

Oznam ŠD - Harmonogram ubytovania + informácie

HARMONOGRAM UBYTOVANIA na akademický rok 2021 /2022 (od 07.30 h – 15.00 h v pracovných dňoch) – osobný zápis v ŠD UVLF 02.09.2021 a 13.09.2021 1 ročník K, BKaP, CanHip 7.30 h - 11.00 h …

Oznam Univerzity tretieho veku

Začiatok výučby Univerzity tretieho veku v Košiciach sa v AR 2021/2022 posúva vo všetkých vzdelávacích odboroch od 1.10.2021 z dôvodu určenia presných podmienok nástupu študentov.

Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe výživa zvierat a dietetika MVDr. Mareka Hudáka Dizertačná práca: Vplyv kŕmnych aditív na…


Prijímacia komisia zasadala druhýkrát

V utorok 27. júla 2021 po druhýkrát zasadla Prijímacia komisia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Na programe mala prijatie ďalších uchádzačov v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania, na uvoľnené miesta po…

Sťahovanie študijného oddelenia

Oznamujeme študentom, zamestnancom a širokej verejnosti, že z dôvodu rekonštrukcie budovy P-14 bude Študijné oddelenie v dňoch 9. až 16. 7. 2021 presťahované do náhradných priestorov v pavilóne č. 4. Z uvedeného dôvodu Vás prosíme, aby ste v…

Oznam Katedry epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia

Oznam Katedry epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia - PRACOVISKO PARAZITOLÓGIE oznamuje, že z dôvodu čerpania dovoleniek nebudú parazitologické vyšetrenia vykonávané v období od 15.7. do 16.8.2021. Ďakujeme za pochopenie.

Univerzita tretieho veku v AR 2021/2022 - Prihlasovanie otvorené!

Prihlasovanie na Univerzitu tretieho veku v AR 2021/2022 je otvorené! Prihlasovanie na študijné odbory Veterinárna medicína a Farmácia je možné ihneď na adrese: Technická univerzita v Košiciach, Úsek vzdelávania TUKE, Univerzita tretieho veku…

Oznam Katedry morfologických disciplín

Katedra morfologických disciplín  - pracovisko patologická anatómia oznamuje, že z dôvodu sťahovania v čase od 05.07. 2021 – 30.08.2021: budú vzorky na histologické vyšetrenie prijímané, avšak ich spracovanie a vyhodnotenie bude realizované…Výsledky prijímacieho konania na ak. r. 2021/22

15.06.2021   Neprehliadnite
Výsledky prijímacieho konania na ak. r. 2021/22 Uchádzač so slovenským občianstvom: Identifikačné číslo alebo priezvisko: identifikačné čislo Rodné číslo: rodné čislo Uchádzač, ktorý nemá slovenské občianstvo (zahraničný uchádzač): …

Oznam Katedry morfologických disciplín

Katedra morfologických disciplín – pracovisko patologická anatómia oznamuje, že od 14.06.2021 do odvolania nebudú z dôvodu sťahovania realizované cytologické vyšetrenia. Ďakujeme za pochopenie

Univerzita sa ospravedlňuje za problémy, nový termín prijímačiek je 12. jún

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach musela dnes (2. júna 2021) zrušiť prijímacie pohovory, ktoré sa mali uskutočniť online formou prostredníctvom systému MOODLE. Technické problémy spôsobili, že došlo k zablokovaniu doteraz…