Loading...

Oznamy

ZVIERATÁ VO SVETLE PRÁVNYCH PREDPISOV

POZVÁNKA na 22. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou ZVIERATÁ: PROBLÉMY SÚVISIACE S CHOVOM ZVIERAT VO SVETLE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV 12. – 14. júna 2024 Vysoké Tatry Tatranská Lomnica Hotel SLOVAN*** Slovensko …Publikujte v časopise TTb získate zverejnenie článkov v prestížnych databázach

TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin (TTb) je interdisciplinárny recenzovaný odborný časopis zameraný na oblasť prenosu technológií a inovácií do praxe. Autormi odborných článkov sú skúsení experti v tejto oblasti prevažne z akademického a vedeckého…

Blahoželanie rektora UVLF ku Dňu učiteľov

Vážení učitelia, kolegyne a kolegovia, Vaša práca je veľmi náročná,  je zodpovedná  a určite je záslužná.  A možno nie vždy dostatočne ocenená, preto slov uznania a vďaky nemôže byť nikdy priveľa. Vaše životy sa riadia akademickými rokmi a ich…

Venujte svoje dve percentá Neinvestičnému fondu UVLF

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je zriaďovateľom  Neinvestičného fondu UVLF, ktorý je prijímateľom 2 % z dane za rok 2023.  Zámerom univerzity je využiť získané finančné prostriedky na skvalitnenie materiálnych…

Scholarships for talented students from abroad.

22.03.2024   Neprehliadnite
Apply now to get a scholarship for your studies in Slovakia! Want to study abroad? Come to Slovakia – a safe country with great potential to make a career! Now you can get a scholarship of 12,000 EUR for your full-time bachelor's degree…

Čo si myslia doktorandi o kvalite vzdelávania? Prvé výsledky prieskumu

Doktorandi patria k svedomitým študentom. Zaujímajú sa o možnosti zlepšovania vzdelávania. Skoro všetci dokážu publikovať výsledky svojej vedeckej práce. Avšak len štvrtina navštívi zahraničné partnerské pracoviská. Chceli by však viac pozornosti…


Prípravné kurzy pre uchádzačov o štúdium budú online formou

Pre záujemcov o štúdium v tých študijných programoch, kde sa vyžaduje zvládnutie testu, pripravila Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach prípravné kurzy na zopakovanie stredoškolského učiva a doplnenie vedomostí. ON LINE…

Potrebujeme efektívne, no reálne bezpečnostné preventívne pravidlá

16.01.2024   Neprehliadnite
Tragická udalosť na Karlovej univerzite v Prahe rozprúdila diskusiu o bezpečnosti na univerzitách. Tak ako väčšina vysokých škôl, aj Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach analyzuje svoje bezpečnostné systémy a opatrenia, aby…Oznam Katedry morfologických disciplín

Vážení klienti, oznamujeme Vám, že diagnostické pitvy sa v dňoch od 25. decembra 2023 do 5. januára 2024 nebudú vykonávať. Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v novom roku.