Loading...

Oznamy

Neprehliadnite

Oznam Študijného oddelenia - Zatvorené ŠO od 6. 7. do 15. 7. 2022

Oznamujeme všetkým, že od 6. 7. 2022 do 15. 7. 2022 (predpoklad) bude celé študijné oddelenie (štúdium v slovenskom aj štúdium v anglickom jazyku) z dôvodu sťahovania sa zatvorené. „Slovenská časť“ študijného oddelenia (Referát pre štúdium v…

HLAVNÁ VSTUPNÁ BRÁNA UZAVRETÁ

Upozorňujeme všetkých návštevníkov areálu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, že v súvislosti s prípravou podložia vjazdu do areálu na pokládku nového asfaltu, bude v utorok 28. júna 2022 od 9. do 12. hodiny uzavretá hlavná…

Klinika malých zvierat dočasne bez RTG

Klinika malých zvierat Univerzitnej veterinárnej nemocnice oznamuje všetkým klientom, že od 22. júna 2022 nebude z technických príčin k dispozícii RTG pracovisko. Tento stav potrvá do 13. 7. 2022.  Za spôsobené ťažkosti sa ospravedlňujeme.  …

Rada vysokých škôl SR konštatovala, že financovanie sa vyvíja deštruktívnym smerom

V stredu 15. júna 2022 sa uskutočnilo prezenčné zasadnutie pléna Rady vysokých škôl SR. Na programe malo okrem iného aktuálny stav financovania verejných vysokých škôl; spoločný systém podpory budovania dobrého mena vysokých škôl; či otázky k…


Stanovisko SRK k aktuálnej finančnej situácii vysokých škôl

Slovenská rektorská konferencia (SRK) na rokovaní 13. júna 2022 požiadala premiéra Eduarda Hegera o bezodkladné stretnutie. Dôvodom je nedôstojná ekonomická situácia vysokých škôl. Budúcnosť slovenského vysokého školstva je podľa SRK v súčasnosti…


Hlavná vstupná brána uzavretá

Upozorňujeme všetkých návštevníkov areálu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, že v súvislosti s rekonštrukciou vozovky na  Komenského ulici, bude v dňoch 10. – 13. júna 2022 uzavretá hlavná vstupná brána z Komenského ulice.…

Perspektívy aplikácie aktuálne vyvíjaných biomateriálov pre kožné a osteochondrálne defekty

Vzdelávací, vedecký a výskumný inštitút AGEL n.o., Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s. v spolupráci s Ústavom materiálového výskumu SAV v Košiciach a Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach zorganizovali vedecké podujatie…

Klinika malých zvierat bude vo štvrtok zatvorená

Upozorňujeme všetkých majiteľov a chovateľov, že KLINIKA MALÝCH ZVIERAT v Univerzitnej veterinárnej nemocnici v Košiciach bude vo štvrtok 9. júna 2022 počas pracovného dňa ZATVORENÁ. Starostlivosť o všetky hospitalizované zvieratá bude…Venujte 2 % z dane za rok 2021 Neinvestičnému fondu UVLF

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je zriaďovateľom  Neinvestičného fondu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, ktorý je prijímateľom 2 % z dane za rok 2021. V prípade, že máte záujem poskytnúť 2 %…

Udelenie rektorského voľna - Veľkonočné sviatky

Oznamujem všetkým garantom predmetov a študentom UVLF v Košiciach, že na dni 14. a 19. apríla 2022 udeľujem rektorské voľno všetkým študentom a doktorandom denného štúdia všetkých študijných programov v slovenskom a anglickom jazyku (bez…Deň otvorených dverí UVLF - splňte si svoj sen!

Máte radi zvieratá, prírodu, svet? Chcete pomáhať živým tvorom, prispieť k zdravému životu na našej planéte, zabezpečovať kvalitné potraviny, starať sa o bezpečnosť ľudí, uľahčovať život zdravotne znevýhodneným? Ak je niečo z toho medzi vašimi…

Podmienky vstupu zvierat z Ukrajiny na územie Slovenska

Ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR informuje o upravených podmienkach vstupu zvierat z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky. Organizované presuny spoločenských zvierat z Ukrajiny na územie SR Oznamovací…

Všetko aktuálne k vstupu na územie SR/EÚ so spoločenskými zvieratami

Štátna veterinárna a potravinová správa SR reaguje na aktuálnu situáciu a na svojej stránke podrobne informuje o možnostiach pre utečencov priniesť si svojich domácich miláčikov, keď urýchlene odchádzajú z Ukrajiny. Obsahuje aj informácie pre…

Podpora ukrajinským študentom a ich rodinám

02.03.2022   Neprehliadnite
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vyjadruje svoju solidaritu a podporu ukrajinským študentom a ich rodinným príslušníkom pri zvládnutí tejto ťažkej situácie. Ako prejav podpory sa univerzita rozhodla poskytnúť našim…