Loading...

Oznamy

Neprehliadnite

Splňte si svoj sen – príďte študovať na UVLF

Máte radi zvieratá, prírodu, svet? Chcete pomáhať živým tvorom, prispieť k zdravému životu na našej planéte, zabezpečovať kvalitné potraviny, starať sa o bezpečnosť ľudí, uľahčovať život zdravotne znevýhodneným? Ak je niečo z toho medzi vašimi…

Upozornenie pre majiteľov zvierat

Univerzitná veterinárna nemocnica v súvislosti s novými epidemiologickými opatreniami upozorňuje všetých majiteľov zvierat, ktoré potrebujú ošetrenie, na sprísnenie pravidiel pri návšteve nemocnice:   Vstup do Univerzitnej veterinárnej…

Týždeň slovenských knižníc aj na UVLF

Tohtoročný Týždeň slovenských knižníc je netradičný, tak ako je netradičný celý posledný rok od vypuknutia pandémie koronavírusu. Týždeň slovenských knižníc 2021 je dištančný. Núdzový stav je príležitosť a šanca prekonať izoláciu i všetky ostatné…

Súťaž o najlepšiu vedeckú prácu mladých vedcov

Odbor veterinárskeho lekárstva Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied vyhlásil 17. ročník súťaže o najlepšiu vedeckú prácu mladých vedeckých pracovníkov. V zmysle štatútu súťaže je možné prihlásiť práce mladých vedeckých pracovníkov (do 35…

Pokyny k ďalšiemu priebehu výučby - bloková výučba február 2021

POKYNY k ďalšiemu priebehu blokovej výučby pre študentov 6. roč. ŠP VVL a GVM v ak. r. 2020/2021 Vzhľadom na súčasné prijaté bezpečnostné a preventívne opatrenia súvisiace so šírením infekcie COVID-19 by sme Vás chceli touto cestou informovať…

Zmena úradných hodín v podateľni univerzity

Vzhľadom na mimoriadnu pandemickú  situáciu a v tej súvislosti prijatými opatreniami dochádza od 17.02.2021  k zmene úradných hodín v podateľni univerzity takto: Pondelok  až piatok:            9.00 hod. – 10.30 hod.          12.00 hod. – 13…


Na UVLF pribudlo verejné mobilné odberové miesto

Verejné mobilné odberové miesto na testovanie osôb antigénovými testami začalo od 8. februára 2021 fungovať v areáli Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Škola poskytla na jeho prevádzku priestory posluchárne na…
UVLF sa pripája k vyhláseniu UNIBA, žiada prepracovanie návrhu novely VŠ zákona

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa pripája k Vyhláseniu Univerzity Komenského v Bratislave k návrhu novely vysokoškolského zákona a k budúcnosti akademickej samosprávy na Slovensku. Podporuje všetky snahy o uchovanie…


Oznam Katedry epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia

V období od 24.01.2021 do 07.02.2021 na Katedre epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia (budova P2) nebudeme z objektívnych dôvodov vykonávať parazitologické vyšetrenia. Ďakujeme za pochopenie.

Splňte si svoj sen – príďte študovať na UVLF

Deň otvorených dverí sledujte na kanáli UVLF na Youtube. Otázky nám dávajte v diskusii na facebooku. Máte radi zvieratá, prírodu, svet? Chcete pomáhať živým tvorom, prispieť k zdravému životu na našej planéte, zabezpečovať kvalitné potraviny,…


Vyhlásenie slovenských vedeckých inštitúcií: Dôverujme vedcom a vedkyniam!

My, podpísaní predstavitelia špičkových vedeckých inštitúcií, sme už od vypuknutia pandémie hrdí na slovenské vedkyne a vedcov a v rámci svojich možností im poskytujeme mimoriadnu podporu. V náročných podmienkach odvádzajú špičkovú prácu, ktorá…

Oznam Katedry epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia

V období od 11.01.2021 do 24.01.2021 na Katedre epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia (budova P2) nebudeme z objektívnych dôvodov vykonávať parazitologické vyšetrenia. Ďakujeme za pochopenie.


Pokojné Vianoce a zdravý nový rok 2021

Rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. vo sviatočnom príhovore želá všetkým zamestnancom i študentom pokojné Vianoce a šťastný Nový rok 2021.