Loading...

Oznamy

Oznamy zamestnancom

Pozvánka na konferenciu Vyber si život s hlavnou témou "Farmácia a ochrana života"

Dovoľujeme si Vás pozvať na konferenciu Vyber si život s hlavnou témou "Farmácia a ochrana života". Konferencia sa uskutoční online 24. septembra 2021 (piatok) so začiatkom o 10:00.  Program je uvedený v prílohe, prosím Vás o zazdieľanie…

Pozvánka na 21. riadne zasadnutie Akademického senátu UVLF - 23. 09. 2021

16.09.2021   Oznamy zamestnancom
Pozývam Vás na 21. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo funkčnom období 2018 – 2022, ktoré sa uskutoční dňa 23. septembra 2021 (štvrtok) o 13.00 hod. v posluchárni P-34 (Aule…

SAIA ponúka možnosť uchádzať sa o štipendijné pobyty v Rakúsku

V rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá a projektovú spoluprácu. Záujemcovia o štipendijné pobyty v Rakúsku sa môžu uchádzať v…

Oznam firmy Gastromila - Zmena doby výdaja jedál od 16.9.2021

Vážení stravníci, od 16. 9. sa mení doba výdaja na Komenského a na Podhradovej. Pondelok - Piatok: 11:00 hod. - 14:00 hod. Obedy si môžete objednať do 8:00 hod. Ak máte pizzu do 8:00 hod. nahlásiť z ponuky. Pri odbere väčšieho…


Nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové pobyty na ak. r. 2021/22

dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové  pobyty v letnom…

Oznam Študijného oddelenia pre študentov a zamestnancov UVLF

V nadväznosti na príkaz rektorky č. 8/2021  Vám oznamujeme, že študijné oddelenie bude rešpektovať protokol OTP (očkovanie – testovanie – prekonanie nákazy) pri osobnom vybavovaní študentov v priestoroch študijného oddelenia. S cieľom predísť…


Prečo váhaš? Príď sa zaočkovať do školy!

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v spolupráci s očkovacím centrom BIONT pripravila na piatok 3. septembra 2021 vakcináciu pre svojich študentov, zamestnancov a ich rodinných príslušníkov. Bude priamo v areáli školy, v…


Oznam Katedry morfologických disciplín

Katedra morfologických disciplín, pracovisko patologická anatómia oznamuje, že  z dôvodu sťahovania laboratórií  budú v čase od 6.9. – 10.9. 2021 prijímané vzorky na histologické vyšetrenia len poštou. Osobne bude možné od 13.9.2021 doniesť…

Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe výživa zvierat a dietetika MVDr. Mareka Hudáka Dizertačná práca: Vplyv kŕmnych aditív na…


Výzva na obsadenie pracovných miest-postdoktorandov projektov DSV

Rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vyhlasuje výzvy: 1) na obsadenie 4 pracovných miest vedecko-výskumných pracovníkov – postdoktorandov pre účely grantu financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ s názvom…

Sťahovanie študijného oddelenia

Oznamujeme študentom, zamestnancom a širokej verejnosti, že z dôvodu rekonštrukcie budovy P-14 bude Študijné oddelenie v dňoch 9. až 16. 7. 2021 presťahované do náhradných priestorov v pavilóne č. 4. Z uvedeného dôvodu Vás prosíme, aby ste v…

Oznam Katedry epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia

Oznam Katedry epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia - PRACOVISKO PARAZITOLÓGIE oznamuje, že z dôvodu čerpania dovoleniek nebudú parazitologické vyšetrenia vykonávané v období od 15.7. do 16.8.2021. Ďakujeme za pochopenie.

Pozvánka na zasadnutie Akademického senátu UVLF v Košiciach - 08. 07. 2021

01.07.2021   Oznamy zamestnancom
Pozývam Vás na 20. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo funkčnom období 2018 – 2022, ktoré sa uskutoční dňa 08. júla 2021 (štvrtok) o 10.00 hod prezenčne v aule univerzity …

Oznam Katedry morfologických disciplín

Katedra morfologických disciplín  - pracovisko patologická anatómia oznamuje, že z dôvodu sťahovania v čase od 05.07. 2021 – 30.08.2021: budú vzorky na histologické vyšetrenie prijímané, avšak ich spracovanie a vyhodnotenie bude realizované…

Granty letnej školy BAYHOST

Pozrite si granty letnej školy Bavorského akademického centra pre strednú, východnú a juhovýchodnú Európu. V roku 2021 ponúka Bayhost granty pre študentov a mladých výskumných pracovníkov, ktorí by sa chceli zúčastniť letnej školy v Bavorsku…