Loading...

Oznamy

Oznámenie o konaní dizertačnej skúšky - 08.-20.03.2024

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 08.03.2024 o 8.30 hodine sa v seminárnej miestnosti katedry mikrobiológie a imunológie, (pavilón P3), koná dizertačná skúška MVDr. Lenky Kollár…


Oznámenie o konaní dizertačnej skúšky - 04.03.2024

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 04.03.2024 o 13.00 hodine sa v zasadacej miestnosti katedry epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia v pavilóne P1, 1. poschodie, koná…

Oznámenie o konaní dizertačnej skúšky - Ing. Lenka Tomečková

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 28.02.2024 o 13.00 hodine sa koná dizertačná skúška Ing. Lenky Tomečkovej v študijnom programe hygiena chovu zvierat a životné prostredie na tému:…

Oznam firmy Gastromila - výdaj stravy 09. 02. 2024

Vážení zamestnanci, vážení študenti, oznamujeme Vám, že dňa 09. 02. 2024 sa budú z dôvodov príprav na Maškarný ples obedy vydávať od 11:00 do 13:00 hod. Komenského 73 - Menu A a B bude možné objednať len do 12:30 hod. ŠD1…

Oznámenie o habilitačnom konaní - MVDr. Vladimír Hisira, PhD.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 21. februára 2024 o 13.00 hod. sa v aule UVLF v Košiciach (P 34) uskutoční verejná habilitačná prednáška  MVDr. Vladimíra Hisiru, PhD., …


Oznámenie o habilitačnom konaní - MVDr. Mária Vargová, PhD.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 7. februára 2024 o 10.00 hod. sa v aule UVLF v Košiciach (P 34) uskutoční verejná habilitačná prednáška  MVDr. Márie Vargovej, PhD., …

Oznam firmy Gastromila - výdaj stravy 19. 01. 2024

Vážení zamestnanci, vážení študenti, oznamujeme Vám, že dňa 19. 01. 2024 budú z dôvodov výpadku sieťových služieb platiť niektoré obmedzenia Komenského 73 - Menu A a B bude možné objednať len do 08:00 hod. - Menu A a B nebude…

Oznam firmy Gastromila - výdaj stravy 15. 12. 2023.

Vážení zamestnanci, vážení študenti, oznamujeme Vám, že dňa 15. 12. 2023 sa budú obedy vydávať na Komenského a Podhradovej do 13:00 hod. len balené Komenského 73 - od 11:00 do 13:00 hod. - výdaj len balených obedov v študentskej…

Pozvánka na 14. riadne zasadnutie Akademického senátu UVLF - 18. 12. 2023

Pozývam Vás na 14. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo funkčnom období 2022 – 2026, ktoré sa uskutoční dňa 18. 12. 2023 (pondelok) o 13:00 hod. v Aule Univerzity…

20. ročník súťaže o najlepšiu vedeckú prácu mladých vedeckých pracovníkov

Odbor veterinárskeho lekárstva Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied (SAPV) oznamuje, že v zmysle štatútu súťaže vyhlásenej SAPV, je možné prihlásiť práce mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov) z univerzít, ústavov SAV a pracovísk…

Oznámenie o habilitačných konaniach

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 11. decembra 2023 o 10.00 hod. sa v aule UVLF v Košiciach (P 34) uskutoční verejná habilitačná prednáška MVDr. Jany Výrostkovej, PhD., odbornej asistentky z…


Oznámenie o konaní dizertačnej skúšky - MVDr. Petronely Kyzekovej

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vám oznámiť, že dňa 06.12.2023 o 13.00 hodine sa v zasadacej miestnosti kliniky ošípaných v pavilóne č. 17, koná dizertačná skúška MVDr. Petronely Kyzekovej v študijnom…

Aj tento rok chceme naplniť škatule láskou a radosťou. Pridajte sa!

Naša univerzita sa opäť pripája k celoslovenskej výzve Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Ak aj v tomto roku chcete urobiť radosť neznámym seniorom v zariadeniach pre seniorov a v domovoch sociálnych služieb, a pomôcť ozvláštniť…

V našom areáli pribudol kontajner na zber použitých odevov a obuvi

Dobrá správa pre všetkých, ktorým záleží na životnom prostredí a rozumnom znehodnocovaní odpadu. V areáli našej univerzity pribudol v stredu 15. novembra 2023 kontajner na zber použitých odevov a obuvi. Stojí na parkovisku pri Farmaceutickom…


Prerušenie pedagogického procesu - Hubertova jazda 2023

Oznamujem všetkým študentom, pedagógom a zamestnancom UVLF v Košiciach, že dňa 27. októbra 2023 prerušujem vzdelávací proces všetkým študentom a doktorandom UVLF v Košiciach vrátane ZAŠ (bez náhrady cvičení) z dôvodu slávnostného otvorenia…