Loading...

Oznamy

Oznamy zamestnancom

Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe mikrobiológia PharmDr. Karolíny Englerovej Dizertačná práca: Antimikrobiálny a…

Želáme Vám zdravé, šťastné, veselé a bezpečné!

Milí kolegovia, študenti, zamestnanci, absolventi, priatelia, priaznivci, podporovatelia, ctená veľká rodina Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. V končiacom sa roku sme si ešte silnejšie uvedomili hodnoty zdravia -…

Oznámenie o habilitačnom konaní - MVDr. Jaroslav Novotný, PhD.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 13. januára 2022 o 13.00 hod. sa online formou uskutoční habilitačná prednáška MVDr. Jaroslava Novotného, PhD., odborného asistenta z Kliniky ošípaných UVLF…

Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce - MVDr. Lucia Kottferová

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby zvierat MVDr. Lucie Kottferovej Dizertačná práca: Dermatofytózy malých…

Ako vnímame ekologické aktivity na ULVF

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach má záujem realizovať opatrenia podporujúce ochranu životného prostredia. Veríme, že nájdeme podporu aj u Vás, milí študenti a zamestnanci! Prosíme vás preto o vyplnenie krátkeho…

Oznam firmy Gastromila - Zmena doby výdaja jedál od 01.12.2021 do 14. 01. 2022

Vážení stravníci, od 01. 12. 2021 do 14. 01. 2022 sa mení doba výdaja jedál na Komenského a na Podhradovej. Pondelok - Piatok: 11:00 hod. - 13:00 hod. Obedy si môžete objednať do 8:00 hod. Ak máte pizzu do 8:00 hod. nahlásiť z ponuky…

Ďalšie očkovanie bude v chemickom pavilóne

V piatok 3. decembra 2021 v dopoludňajších hodinách bude na pôde Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach ďalšia možnosť zaočkovať sa proti ochoreniu COVID-19. Prihlásiť sa možno na prvú, druhú a tretiu dávku vakcíny. Vzhľadom na…


Dištančná výučba, prezenčne len klinická prax v malých skupinách

V súlade so zmenami, ktoré schválila Vláda SR vo štvrtok 18. novembra 2021 a ktoré zavádza nový COVID automat, upravuje Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach výučbu v zimnom semestri akademického roka 2021/22. Výučba bude…

Pozvánka na 23. riadne zasadnutie Akademického senátu UVLF - 25. 11. 2021

18.11.2021   Oznamy zamestnancom
Pozývam Vás na 23. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo funkčnom období 2018 – 2022, ktoré sa uskutoční dňa 25. novembra 2021 (štvrtok) o 14.00 hod. v posluchárni P-34 (Aule…

Chráňme hodnoty Novembra 1989, chceme byť slobodnou univerzitou

Deň boja za slobodu a demokraciu a Medzinárodný deň študentstva, ktoré si pripomíname 17. novembra, sú príležitosťou na to, aby sme zdôraznili, že hodnoty získané v minulosti si treba vážiť a chrániť. Hlásime sa k akademickým tradíciám a slobodám…

Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe neurovedy RNDr. Zuzany Tkáčovej Dizertačná práca: Analýza ligand-receptorových…

Udelenie rektorského voľna - Deň študentstva a Deň boja za slobodu a demokraciu

Oznamujem všetkým študentom a pedagógom UVLF v Košiciach, že na deň 16. novembra 2021 udeľujem rektorské voľno všetkým študentom a doktorandom denného štúdia všetkých študijných programov v slovenskom a anglickom jazyku (bez náhrady…

Zodpovedný protest za slobodné univerzity a petícia

Predstavitelia Rady vysokých škôl, Študentskej rady vysokých škôl, Univerzity Komenského a Slovenskej technickej univerzity ako zástupcovia slovenských vysokých škôl, učiteľov, výskumníkov, študentov a zamestnancov v súvislosti s diskusiou o…

Zaočkujte sa na pôde univerzity

V piatok 12. novembra 2021 v dopoludňajších hodinách bude na pôde Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach už tretíkrát možnosť zaočkovať sa proti ochoreniu COVID-19. Prihlásiť sa možno na prvú, druhú a tretiu dávku vakcíny.…

„Vyhraj knihu 2021“ - vylosovanie

Milé kolegyne, milí kolegovia, dňa 3.11.2021 v priestoroch akademickej knižnice Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za prítomnosti riaditeľky akademickej knižnice MVDr. Libuši Bodnárovej, prorektora prof. MVDr. Juraja…


Pozvánka na 22. mimoriadne zasadnutie Akademického senátu UVLF - 04. 11. 2021

03.11.2021   Oznamy zamestnancom
Pozývam Vás na 22. mimoriadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo funkčnom období 2018 – 2022, ktoré sa uskutoční dňa 4. novembra 2021 (štvrtok) o 14.00 hod. v posluchárni P-34 (Aule…

Udelenie rektorského voľna - Sviatok všetkých svätých

Oznamujem všetkým študentom a pedagógom UVLF v Košiciach, že na deň 2. novembra 2021 udeľujem rektorské voľno všetkým študentom a doktorandom denného štúdia všetkých študijných programov v slovenskom a anglickom jazyku (bez náhrady cvičení…

COINTT 2021 - O význame ochrany duševného vlastníctva

Niekto má nový nápad, niekto podnikateľského ducha. Keď sa spoločne pochopia, môže prísť úspech. Poznať význam ochrany duševného vlastníctva je kľúčová hodnota pre obe strany. Akademikov a podnikateľov aj tento rok spojí odborná konferencia s…