Loading...

Oznamy

Oznamy zamestnancom

Oznam Študijného oddelenia - Zatvorené ŠO 27. 6. a 28. 6. 2022

Vážená akademická obec, Oznamujeme Vám, že v dňoch 27. – 29. 6. 2022 z dôvodu konania slávnostných promócií absolventov Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v Štátnom divadle v Košiciach bude študijné oddelenie…

Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce - MVDr. Sandra Andrašková

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe veterinárna morfológia a fyziológia MVDr. Sandry Andraškovej Dizertačná práca: Vplyv…

Oznam firmy Gastromila - Zmena doby výdaja jedál od 20. 06. 2022

Vážení stravníci, od 20. 06. 2022 sa mení doba výdaja jedál na Komenského a na Podhradovej. Pondelok - Piatok: 11:00 hod. - 13:00 hod. Obedy si môžete objednať do 8:00 hod. Ak máte pizzu do 8:00 hod. nahlásiť z ponuky. Prajeme…Oznámenie o konaní dizertačnej skúšky

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vám oznámiť že dňa 20. júna 2022 o 9.00 hodine sa v cvičebni č. 2/1. posch., budova č. 5, koná dizertačná skúška JUDr. Ing. Róberta Balajtyho v študijnom programe súdne…

Zloženie Akademického senátu UVLF v Košiciach vo funkčnom období 2022 – 2026

Komora zamestnancov Horňáková Ľubica, MVDr., PhD. Korim Peter, doc. MVDr., CSc. Kostecká Zuzana, doc. MVDr., PhD. Koščová Jana, doc. MVDr., PhD. Legáth Jaroslav, prof. MVDr., CSc. Marcinčák Slavomír, prof. MVDr…

Prihláste sa na Falling Walls Lab Slovakia 2022

Máte zaujímavé vedecké výsledky, pracujete na výnimočnom a inovatívnom projekte? Dajte o sebe vedieť a pripojte sa k inovátorom na FALLING WALLS LAB SLOVAKIA 2022 Online prihlasovanie do FWLS 2022 je prístupné do 11. septembra 2022. Spomedzi…


Oznam firmy Gastromila - Zmena výdaja jedál Majáles

Vážení zamestnanci, vážení študenti, oznamujeme Vám, že dňa 26. 5. 2022 sa budú z dôvodu organizácie Majálesu vydávať na Komenského 73 a ŠD – Cesta pod Hradovou 11  len balené obedy v čase od 11:00 do 12:00 hod. Gastromila s.r…

Oznámenie o konaní dizertačnej skúšky

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vám oznámiť že dňa 6. júna 2022 o 8.00 hodine sa v knižnici kliniky malých zvierat, pav. 40, koná dizertačná skúška MVDr. Andreja Bočkaya v študijnom programe…

Pozvánka na zasadnutie akademickej obce UVLF v Košiciach

23.05.2022   Oznamy zamestnancom
Pozývam Vás na zasadnutie akademickej obce Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa 30. mája 2022 (pondelok) o 10:00 hod. v posluchárni P-34 (Aule UVLF v Košiciach) P r o g r a m : …

Pozvánka na 25. riadne zasadnutie Akademického senátu UVLF - 30. 05. 2022

23.05.2022   Oznamy zamestnancom
Pozývam Vás na 25. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo funkčnom období 2018 – 2022, ktoré sa uskutoční dňa 30. mája 2022 (pondelok) o 11:00 hod. v posluchárni P-34 (Aule UVLF…
Online workshop Vysokoškolskí učitelia počas pandémie COVID19

16.05.2022   Oznamy zamestnancom
Pozývame vás na workshop realizovanýv rámci projektu EEA and Norway grant č. FBR02-009 Exchange of experience between university teachers from Norway and Slovakia during Covid 19 pandemic and th impact on their well-being. Workshop sa uskutoční v…


Deň narcisov - vo štvrtok sa pridajte aj na univerzite

Verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine Deň narcisov sa v tomto roku koná už po 26-ty raz. Vo štvrtok 28. apríla 2022 budú dobrovoľníci v slovenských mestách predávať žlté narcisy. K aktivite sa pripája aj Univerzita veterinárskeho lekárstva…

Oznam firmy Gastromila - Zmena výdaja jedál od 25.4.2022

OZNAM - od 25.4.2022 UVLF – Komenského 73, Košice: Otváracie hodiny: 11:00 hod. – 14:00 hod. Objednávanie len do 8:00hod. /výdaj len balenej stravy, dobíjanie kreditu, v Aule UVLF - budova č.34/ ŠD – Cesta pod Hradovou 11, Košice: …