Loading...

Oznamy

Oznamy zamestnancom

Súťaž o najlepšiu vedeckú prácu mladých vedcov

Odbor veterinárskeho lekárstva Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied vyhlásil 17. ročník súťaže o najlepšiu vedeckú prácu mladých vedeckých pracovníkov. V zmysle štatútu súťaže je možné prihlásiť práce mladých vedeckých pracovníkov (do 35…

Pokyny k ďalšiemu priebehu výučby - bloková výučba február 2021

POKYNY k ďalšiemu priebehu blokovej výučby pre študentov 6. roč. ŠP VVL a GVM v ak. r. 2020/2021 Vzhľadom na súčasné prijaté bezpečnostné a preventívne opatrenia súvisiace so šírením infekcie COVID-19 by sme Vás chceli touto cestou informovať…

Zmena úradných hodín v podateľni univerzity

Vzhľadom na mimoriadnu pandemickú  situáciu a v tej súvislosti prijatými opatreniami dochádza od 17.02.2021  k zmene úradných hodín v podateľni univerzity takto: Pondelok  až piatok:            9.00 hod. – 10.30 hod.          12.00 hod. – 13…Oznam Katedry epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia

V období od 24.01.2021 do 07.02.2021 na Katedre epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia (budova P2) nebudeme z objektívnych dôvodov vykonávať parazitologické vyšetrenia. Ďakujeme za pochopenie.


Oznam firmy Gastromila - Doba výdaja jedál

15.01.2021   Oznamy zamestnancom
Vážení stravníci, v jedálni na Komenského 73 budeme VŠETKY OBEDY VYDÁVAŤ LEN BALENÉ OD 11,00 HOD. – DO 12,00 HOD. Prajeme dobrú chuť.

Oznam Katedry epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia

V období od 11.01.2021 do 24.01.2021 na Katedre epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia (budova P2) nebudeme z objektívnych dôvodov vykonávať parazitologické vyšetrenia. Ďakujeme za pochopenie.


Oznam firmy Gastromila - Doba výdaja jedál

OD 21.10.2020 sa budú OBJEDNÁVAŤ VŠETKY OBEDY AJ Rezeň, zemiaky, šalát Syr, hranolky, tatárska omáčka Pizza -  nahlásiť na základe ponuky (Ak nebude nahlásená pizza podľa ponuky, bude pizza CAPRI) LEN DO 8,00 HOD. VŠETKY OBEDY BUDEME…


Oznam Katedry morfologických disciplín

Katedra morfologických disciplín, pracovisko patologická anatómia oznamuje, že v čase od 21. 12. 2020 do 08.01.2021 nebude prijímať ani vyhodnocovať vzorky na cytologické ani histologické vyšetrenia. Príjem tiel uhynutých zvierat bude …

Oznam Katedry epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia

V období od 21.12.2020 do 11.01.2021 na Katedre epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia (budova P2) nebudeme z objektívnych dôvodov vykonávať parazitologické vyšetrenia. Ďakujeme za pochopenie.

Oznam Kliniky koní

Počas vianočných sviatkov bude Klinika koní z objektívnych dôvodov pracovať v obmedzenom režime. Klinika koní bude prijímať nových akútnych pacientov po konzultácii so službukonajúcim veterinárnym lekárom.

Usmernenie k ďalšiemu priebehu výučby v mesiacoch december 2020 – január 2021

POKYNY k ďalšiemu priebehu výučby v ak. r. 2020/2021 Vzhľadom na súčasný vývoj ohľadne infekcie COVID-19 v Slovenskej republike a na UVLF v Košiciach, prijaté bezpečnostné a preventívne opatrenia, by sme Vás chceli touto cestou informovať o…

Pozvánka na zasadnutie Akademického senátu UVLF v Košiciach - 17. 12. 2020

10.12.2020   Oznamy zamestnancom
Pozývam Vás na 17. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo funkčnom období 2018 – 2022, ktoré sa uskutoční dňa 17. decembra 2020 (štvrtok) o 11.00 hod. prezenčne v aule univerzity…

Vyhlásenie odborárov troch košických univerzít ku vzniku novej alternatívnej platformy slovenských rektoriek a rektorov

Rada Základnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy Technickej univerzity Košice (TUKE), Rada  Základnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF)…

Oznámenie o habilitačnom konaní - MVDr. Slavomír Horňák, PhD.

03.12.2020   Oznamy zamestnancom
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 7. decembra 2020 o 14.00 hod. sa v aule pavilónu morfologických disciplín (poslucháreň 34) UVLF v Košiciach, Komenského 73, uskutoční habilitačná prednáška…

Pokyny k ďalšiemu priebehu výučby

Pokyny k ďalšiemu priebehu výučby v ak. r. 2020/2021 Vzhľadom na súčasné prijaté bezpečnostné a preventívne opatrenia súvisiace so šírením infekcie COVID-19 by sme Vás chceli touto cestou informovať o podmienkach, za ktorých bude prebiehať…