Loading...

Oznamy

Spievate? Pridajte sa k Ženskému zboru Českého spolku v Košiciach

Ženský zbor Českého spolku v Košiciach prijme nové členky do všetkých hlasov, najnižší možný vek je 16 rokov. Ponúka optimálny spôsob relaxácie, výborný kolektív, zaujímavú koncertnú činnosť. Hlásiť sa je možné vždy v stredu medzi 17.00 a 19.00…

Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce - MVDr. Scarlett Marešová

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia MVDr. Scarlett Marešovej Dizertačná práca: …

Veterinka predlžuje zápis, upravuje školné a ponúka aj prémiu

Nová Materská škola Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach predlžuje možnosť zapísať dieťa do 25. júna 2024. Veterinka zároveň po prehodnotení nákladov znížuje mesačné poplatky. Pre prvých desať zapísaných detí navyše poskytne…

Pozvánka na 17. riadne zasadnutie Akademického senátu UVLF - 13. 06. 2024

Pozývam Vás na 17. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo funkčnom období 2022 – 2026, ktoré sa uskutoční dňa 13.06. 2024 (štvrtok) o 11:00 hod. v Aule Univerzity veterinárskeho…

Oznámenie o habilitačnom konaní - MVDr. Boris Semjon, PhD.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 18. júna 2024 o 13.00 hod. sa v aule UVLF v Košiciach (P-34) uskutoční verejná habilitačná prednáška  MVDr. Borisa Semjona, PhD., …

Oznámenie o habilitačnom konaní - MVDr. Martin Kožár, PhD.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 17. júna 2024 o 13.00 hod. sa v aule UVLF v Košiciach (P-34) uskutoční verejná habilitačná prednáška  MVDr. Martina Kožára, PhD., odborného…


Veterinka má svoju webovú stránku

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach otvorí v septembri materskú školu s názvom VETERINKA. Je situovaná v jednom z pavilónov priamo v areáli univerzity, deti budú mať k dispozícii aj vlastné ihrisko s hernými prvkami. Zápis…

Oznam firmy Gastromila - Zmena výdaja jedál 23. 5. 2024

Vážení zamestnanci, vážení študenti, oznamujeme Vám, že dňa 23. 5. 2024 sa budú obedy z dôvodu prípravy na Majáles vydávať nasledovne: Komenského 73: od 11:00 do 12:30 hod. Jedáleň ŠD – Cesta pod Hradovou 11: od 11:00 do 12:30 hod. …

VETERINKA – prijímame prihlášky do materskej školy

Máte doma dieťa vo veku škôlkara alebo škôlkarky? Premýšľate o tom, akú materskú školu si vyberiete? Zvoľte VETERINKU! Bude unikátna a jedinečná.  ZÁPIS do materskej školy VETERINKA bude v termíne od 21. do 30. mája 2024 PODMIENKY ZÁPISU …

VETERINKA - čím bude Materská škola UVLF výnimočná

Materská škola Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach začne písať svoju históriu 1. septembra 2024. Univerzita vznikla už pred 75 rokmi, na začiatku tohtoročného septembra sa v nej však budú prvýkrát hrať deti! Naším zámerom je…

Pozvánka na 16. riadne zasadnutie Akademického senátu UVLF - 14. 05. 2024

Pozývam Vás na 16. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo funkčnom období 2022 – 2026, ktoré sa uskutoční dňa 14.05. 2024 (utorok) o 14:00 hod. v Aule Univerzity veterinárskeho…

Výsledky hodnotenia projektov IGA v rámci schém ESGD a ESGV s dobou riešenia 1.5.2024 – 30.4.2026

Výsledné hodnotenie a zoznam financovaných projektov IGA v rámci schém ESGD a ESGV, schválených rektorom UVLF v Košiciach s dobou riešenia 1.5.2024 – 30.4.2026, sú dostupné na: https://www.uvlf.sk/dokumenty/vyzvy

CEEPUS - Uzávierka prihlášok

Vážení študenti, doktorandi a učitelia, S radosťou Vám oznamujeme otvorenie mobility CEEPUS vo VetNEST (Veterinary Network of European Student and Staff Transfer) CIII-HR-0107-17-2425 ak.r. 2024/2025 pre UVLF v Košiciach. K dispozícii sú…


Udelenie rektorského voľna - 66. ročník ŠVOČ

Oznamujem všetkým študentom a tvorivým pracovníkom UVLF v Košiciach, že dňa 17. apríla 2024 udeľujem rektorské voľno všetkým študentom a doktorandom UVLF v Košiciach, vrátane ZAŠ (bez náhrady cvičení) z dôvodu konania ŠVOČ. Plánovaná…


Oznámenie o konaní dizertačnej skúšky

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vám oznámiť, že dňa 25. 04. 2024 o 14.00 hodine sa v zasadacej miestnosti katedry hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín, v pavilóne P10 / 1. poschodie, koná…

ZVIERATÁ VO SVETLE PRÁVNYCH PREDPISOV

POZVÁNKA na 22. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou ZVIERATÁ: PROBLÉMY SÚVISIACE S CHOVOM ZVIERAT VO SVETLE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV 12. – 14. júna 2024 Vysoké Tatry Tatranská Lomnica Hotel SLOVAN*** Slovensko …

Publikujte v časopise TTb získate zverejnenie článkov v prestížnych databázach

TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin (TTb) je interdisciplinárny recenzovaný odborný časopis zameraný na oblasť prenosu technológií a inovácií do praxe. Autormi odborných článkov sú skúsení experti v tejto oblasti prevažne z akademického a vedeckého…