Loading...

Oznamy

Svetový deň vody je pre každého inšpiráciou, aby sme boli zodpovední

Svetový deň vody je pre každého inšpiráciou, aby sme boli zodpovední

21.03.2022   Aktuality

Voda je základnou podmienkou života, no viac ako miliarda obyvateľov Zeme nemá pravidelný prístup k pitnej vode. Zdalo by sa, že jej máme na zemeguli dosť, ale až 97,4 percenta svetovej zásoby vody predstavuje slaná voda morí a oceánov. Z celkového objemu vody na planéte tvoria pitnú vodu len necelé tri percentá. Oveľa viac sladkej vody je uloženej vo viacerých vrstvách pod zemou, ako na zemskom povrchu. Je stále vzácnejšia. Pre ľudí i pre zvieratá, pre všetok život na Zemi. Mali by sme si to uvedomovať každý deň, nielen 22. marca, na Svetový deň vody.  

Ako uvádza ministerstvo životného prostredia, na Slovensku je v súčasnosti priemerná spotreba približne 120 litrov na osobu a deň, avšak v priemere iba 4 litre vody denne spotrebujeme na varenie a pitie. Zvyšok predstavuje využívanie pitnej vody na kúpanie a sprchovanie, pri praní, umývaní riadu, auta či pri polievaní záhrady. Voda je život. Človek bez nej prežije len 5 až 10 dní.  

Viaceré regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) budú tento týždeň pri príležitosti Svetového dňa vody poskytovať odborné poradenstvo či orientačnú analýzu vody z individuálneho zdroja. Tu sa o poradenstve na úradoch dozviete viac.

Asociácia vodárenských spoločností pripomína, že napriek tomu, že celkové využiteľné zásoby vody sú na Slovensku dostatočné, závisia od regionálneho členenia a potencionálneho znečistenia. Vodné zdroje je potrebné chrániť. Podzemné vody, z ktorých sa na Slovensku pitnou vodou zásobuje 80 percent obyvateľstva, ohrozujú viaceré riziká, napr. výstavba v ochranných pásmach vodných zdrojov, nadmerné využívanie dusíkatých hnojív a pesticídov v poľnohospodárstve, neriadené skládky odpadov, chýbajúce kanalizácie i čistiarne odpadových vôd, ale aj nezodpovední občania.

Neplytvajte vodou. Využívajte skutočnosť, že v našej vodárenskej sieti máme dobrú a kvalitnú vodu v každom okamihu na dosah. Používajte dažďovú vodu, vytvárajte zelené plochy a robte vodozádržné opatrenia aj vo vašich záhradách a v okolí vášho bydliska. 

zdroj: https://www.uvzsr.sk/