Loading...

Oznamy

Univerzita býva „na Severe“ a chce s ním aj spolupracovať

Univerzita býva „na Severe“ a chce s ním aj spolupracovať

18.02.2022   Aktuality

Naša univerzita sa pýši krásnym historickým areálom a parkom, v ktorom študenti, zamestnanci i návštevníci trávia voľný čas. Aj poloha univerzity na okraji širšieho centra mesta Košice v dotyku s lesoparkom a oddychovými zónami prináša všetkým pocit, že sme zelená univerzita. V ankete, ktorú sme zorganizovali na sklonku minulého roka mnohí tento fakt ocenili, no pridali aj návrhy, ako stav ďalej zlepšovať. Keďže väčšina aktivít, do ktorých by sme sa chceli pustiť, môže mať vplyv na obyvateľov celej mestskej časti, pozvali sme na stretnutie starostu mestskej časti Košice – Sever Františka Ténaia. Na pôde Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach ho vo štvrtok 17. februára 2022 privítala prorektorka pre medzinárodné vzťahy a internacionalizáciu a vedúca pracovnej skupiny Zelená univerzita profesorka Zita Faixová so svojimi kolegami Danou Schmidtovou, Mariom Benitom Seguradom a Zuzanou Bobrikovou

Prvá návšteva starostu Františka Ténaia sa niesla v priateľskej atmosfére a bola venovaná predovšetkým vzájomnému predstaveniu právomocí i zámerov oboch strán. Profesorka Faixová hovorila o zapojení univerzity do iniciatívy Race to Zero a našom úsilí byť zelenou univerzitou, čo môže priniesť spoločný rozvoj tejto časti mesta. Hoci naše aktivity v oblasti životného prostredia nedokážu byť veľké, aj malými krôčikmi sa dá dosiahnuť zlepšenie prostredia, ale i procesov, ktoré sa denne uskutočňujú. „Podarilo sa nám získať podporu zo štrukturálnych fondov na zníženie energetickej náročnosti niekoľkých pavilónov. Postupne ich opravujeme. Zmeny vidieť aj na prvý pohľad na nových obvodových plášťoch, vymenených oknách, ale ešte viac sa skrýva vo vnútri, lebo vďaka novým technológiám ušetríme na energiách. A to je pre rozpočet univerzity dôležitá položka,“ povedala Zita Faixová. „Radi by sme postupne urobili v našom areáli malé zmeny, vďaka ktorým by sme ho revitalizovali, vytvorili nové miesta na oddych, poskytli lepšie podmienky pre život drobných zvierat a vtákov.“ 

Mestská časť Sever má veľký potenciál na to, aby bola príjemným miestom na život aj oddych. Vo svojom katastri má nielen areál UVLF, ale aj veľký areál Technickej univerzity, ktorý je voľne prístupný a využívajú ho obyvatelia celého mesta. Tu vidíme možnosti na viaceré aktivity aj pre UVLF. Náš areál je takisto otvorený pre verejnosť, hoci na prvý pohľad možno mnohých odradí plot, brána a rampy pri hlavnom vstupe. Viac ho sprístupniť pre verejnosť a ponúknuť príjemné prostredie, je jedným z cieľov, ktoré priniesla aj anketa medzi študentmi a zamestnancami.

„Veľmi oceňujem, že univerzitný areál nechátra, ale naopak, výrazne sa rozvíja. Teší nás, že sme ku skvalitneniu mohli prispieť aj my, keď sme na Kostolianskej ceste popri vašom novom plote položili aj nový asfalt na chodníku. Zlepšiť by sa malo aj osvetlenie,“ povedal starosta František Ténai. Veľmi potešil aj vyhliadkou na bezpečnejšiu cestu po Kavečianskej ceste smerom k študentským domovom. Kým v prvej časti cesty existuje pre chodcov úzky chodník, v druhej časti, po križovatke s ulicou Za štadiónom, akýkoľvek chodník chýba. To by sa podľa slov pána starostu malo čoskoro zmeniť a vo vozovke by mal pribudnúť označený pás pre chodcov. 

Prorektorka Faixová i starosta Ténai sa zhodli, že univerzita i mestská časť majú dosť možností na spoločné zelené aktivity. Či už sú to tradičné jarné brigády pri skrášľovaní zelených plôch, alebo edukačné podujatia pre majiteľov psov a ďalších spoločenských zvierat. Potenciál majú aj edukačné aktivity pre deti zo základných škôl, ktoré v blízkom okolí pôsobia, či prímestské letné tábory, ale aj spolupráca so zariadeniami pre seniorov, ktorí by privítali kontakt so zvieratami. Využiť na to potenciál rekreačného areálu na Aničke považujú obidve strany za zaujímavý a reálny.

Prvou lastovičkou, ktorá ponúkla vzájomný prospech bola aj akcia UNIZBER liekov, ktorú usporiadali dobrovoľníci zo Spolku košických študentov farmácie. Informáciu o zbere starých a nepoužitých liekov rozniesli prostredníctvom letákov do domov v okolí univerzity a efekt bol veľmi zaujímavý – do Univerzitnej lekárne prišli mnohí obyvatelia z blízkych domov a veľmi sa potešili, že môžu nepoužité lieky bezpečne zlikvidovať.

Veríme, že vďaka prvému kontaktu s mestskou časťou Košice – Sever sa nám podarí vniesť život do prirodzených vzťahov medzi univerzitou, samosprávou a občanmi. Mali by sa rozvíjať na prospech všetkých.