Loading...

Oznamy

Ako vnímame ekologické aktivity na ULVF

Ako vnímame ekologické aktivity na ULVF

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach má záujem realizovať opatrenia podporujúce ochranu životného prostredia. Veríme, že nájdeme podporu aj u Vás, milí študenti a zamestnanci!

Prosíme vás preto o vyplnenie krátkeho dotazníka za účelom prieskumu vnímania ekologických aktivít na UVLF v Košiciach. Cieľom dotazníka je zistenie záujmu o podporu environmentálnej zodpovednosti jednotlivca a univerzity. Dotazník je anonymný a jeho výsledky budú použité na analýzu súčasného stavu konkrétnych oblastí ochrany a tvorby životného prostredia na UVLF v Košiciach.

Termín na vyplnenie dotazníka je do 10. decembra 2021.

Tu nájdete DOTAZNÍK: VNÍMANIE EKOLOGICKÝCH AKTIVÍT NA UVLF V KOŠICIACH

Ďakujeme Vám za čas strávený pri vypĺňaní dotazníka.